[Home Page]

Co přináší geometrům nová katastrální vyhláška vycházející z nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona?

Český svaz geodetů a kartografů, pobočka východní Čechy a Katastrální úřad pro Pardubický kraj vás zvou na odborný seminář Co přináší geometrům nová katastrální vyhláška, vycházející z nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona.

Seminář je určen pro soukromé geometry východočeského regionu a další zájemce.


Program semináře:

1) Evidence budov v katastru nemovitostí – stavba součástí pozemku, právo stavby, samostatná stavba, dočasná stavba

2) Zápis práv do KN – vklad, nová zapisovaná práva, záznam, poznámka

3) Změny nové katastrální vyhlášky v SGI

4) Dopady změn do tvorby GP a ZPMZ – změna obsahu, změna číslování bodů, elektronická tvorba GP a ZPMZ


Přednášejí zaměstnanci katastrálního úřadu.

Seminář se koná ve čtvrtek 14. listopadu 2013 od 9.00 – 15.00 hod. v Domě techniky v Pardubicích.

Všem účastníkům bude poskytnuto občerstvení během dopolední a polední přestávky.

Své přihlášky posílejte do 5.11.2013.

Za pořadatele zvou Ing. Josef Holický – předseda pobočky a Ing. Karel Švarc – ředitel Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj

redakce

vyvěšeno: 22.10.2013
ID článku: 4361


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí ČSGK
[Pošta]