[Home Page]

Geopárty bude v Brně i letos

Tímto vás zveme na 36. ročník GEOPÁRTY, pořádané tradičně studenty prvního ročníku navazujícího magisterského studia Geodézie a kartografie na VUT v Brně, která se koná 2. prosince 2013 v kulturním domě Rubín, Makovského náměstí 3, Brno-Žabovřesky.

Každoročně se této akce účastní stovky lidí z řad studentů, vyučujících a absolventů oboru Geodézie a Kartografie VUT v Brně.

Geopárty je oficiálně konána pod záštitou děkana Fakulty stavební v Brně. Chtěli bychom vás také požádat o sponzorský příspěvěk (dar). Smlouva o příspěvku je oficiálně garantována děkanem FAST v Brně prof. Ing. Rostislavem Drochylkou, CSc., MBA. V případě vašeho zájmu vyvěsíme během konání akce logo, resp. propagační materiály, na viditelné místo. Děkujeme všem přispěvatelům.

Bc. Jan Scheichenost, organizátor GEOPÁRTY 2013

vyvěšeno: 25.10.2013
ID článku: 4362


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server] Školství [Pošta]