[Home Page]

Nový ředitel Zeměměřického úřadu byl jmenován

Novým ředitelem ZÚ byl jmenován Ing. Karel Brázdil, CSc., a to s účinností od 1.1.2014. Ing. Jiří Černohorský byl současně odvolán k 31.12.2013 na vlastní žádost z funkce ředitele ZÚ (odchod do důchodu).

Přihlášku do výběrového řízení poslalo celkem 12 uchazečů, z rezortu byli jen 2 uchazeči!

Výběrová komise byla jmenována ve složení:
Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK;
Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů a
Mgr. Ota Kalaš, ředitel personálního odboru.


Paralelně probíhala také výběrová řízení na místa ředitelů ZKI v Brně (uchazeči 5/2) a ZKI v Českých Budějovicích (uchazeči 7/3). Výběrová komise se lišila jen v osobě Ing. Janečka, kterého nahradil Ing. Lumír Nedvídek , ředitel odboru kontroly a dohledu.

S účinností od 1.1.2014 pak byl jmenován ředitelem ZKI v Brně Ing. Jiří Káčerek (dosavadní zástupce ředitele ZKI) a ředitelem ZKI v Českých Budějovicích Ing. Milan Tomášek (dosavadní inspektor ZKI).

Zdroj: Mgr. Ota Kalaš, ředitel personálního odboru

Nově jmenovaným blahopřejeme.

redakce

vyvěšeno: 29.10.2013
ID článku: 4364
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=201


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]