[Home Page]

Konference Historické mapy v Bratislavě

Vědecká konference, věnovaná problematice starých map, se uskutečnila 24.10.2013 v Bratislavě. Pořadatelem byla Kartografická společnost SR a Slovenský národní archiv, v jehož budově, na Drotárské ulici, se akce konala. Odbornými garanty byli ing. R. Fenčík, PhD., ze Stavební fakulty Slovenské technické univerzity a současně předseda slovenské kartografické společnosti a Mgr. M. Kožuch, PhD. Čestným hostem konference byl emeritní profesor B. Veverka z ČVUT v Praze.
Konference pod názvem „Historické mapy“ má na Slovensku dlouhou tradici délky třiceti let od prvé konference, současná již byla šestá v pořadí. Příspěvky byly zaměřeny na archivní fondy starých map, analýzu, georeferenci a hodnocení jejich obsahu a publikování prostřednictvím webových služeb.
V konferenčním sále bylo přednesena řada příspěvků, z toho 15 publikovaných v tištěném sborníku, který dostal každý účastník. Česká strana byla zastoupena několika příspěvky, kde ryze kartografickou problematikou se zabývali autoři
- Ambrožová,K.-Talich,M.: Metoda digitalizace starých glóbů
- Besta,M.-Vrbík,D.: Staré turistické mapy Liberecka – mapové dílo Josefa Matouschka
- Žabička,P.: Projekt staré mapy – online georeferencování starých map

Doplnit je nutno i přednášku ing. Jiřího Cajthamla, Ph.D., z katedry geomatiky ČVUT v Praze, nazvanou „Jak georeferencovat staré mapy“, která bude publikována v periodiku Kartografické listy. Obdobně bude v KL obsažen příspěvek pracovníků VÚGTK ve Zdibech pod vedením ing. Milana Talicha, Ph.D., zaměřený na georeferencování obsahu speciálních map III. vojenského mapování.
Konference byla dobře zorganizována a vyznačovala se vysokou účastí jak slovenských tak i českých kartografů. Zajímavou součástí konference byla exkurze po budově národního archivu a zejména stálá expozice ukázek vzácných historických tisků a metod jejich obnovy a ošetřování.

- bove –

vyvěšeno: 01.11.2013
ID článku: 4367


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server]
Kartografie
Různé Historie
Ze zahraničí
[Pošta]