[Home Page]

Předseda ČÚZK podepsal tři nové vyhlášky

Předseda ČÚZK v pátek 1. listopadu 2013 podepsal tři nové vyhlášky vydávané ČÚZK.
Jsou to:
Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu


Všechny tři nové vyhlášky jsou již v aktuálním podepsaném znění dostupné ke stažení na příslušné webové stránce ČÚZK na URL:
http://cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-KATASTRALNI-VYHLASKY-OD-01-01-2014
Všechny tři vydané vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.

Nyní budou již jen předány redakci Sbírky zákonů, kde jim budou přidělena jejich definitivní finální čísla a proběhnou poslední jazykové korektury (jako že se třeba někde čárka nahradí „lepčejším“ středníkem nebo se třeba ještě odhalí nějaká uniklá pravopisná chyba).
Ani samotný tisk nebude pro Sbírku zákonů až tak zcela standardní záležitostí, protože některé body přílohy katastrální vyhlášky budou vyžadovat tisk dvoubarevný (např. kvůli nově zaváděné dvoubarevnosti ZPMZ či GP).

LN v Konferenci Katastr

vyvěšeno: 01.11.2013
ID článku: 4368
další informace:cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-KATASTRALNI-VYHLASKY-OD-01-01-2014
http://mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/2013/date.html#start


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]