[Home Page]

VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA

Vážené kolegyně a kolegové,

podařilo se nám získat podporu z EU a proto jsme ZRUŠILI VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 a rovněž další poplatky spojené s programem, tedy je rovněž ZRUŠENA PLATBA ZA EXKURZE, SEMINÁŘE či SBORNÍK.
Přesto musíme uplatnit limity počtu registrovaných na jednotlivé akce, proto neváhejte se včas na konferenci registrovat.

Registrovat se můžete zde: http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/register.php

Již 11. ročník sympozia GIS Ostrava 2014, které bude rozdělen do dvou paralelních konferencí – Geoinformatika v pohybu a Geinformatics for Intelligent Transportation a uskuteční se 27. – 29. 1. 2014 v prostorách Nové auly VŠB – TU Ostrava. Více informací naleznete na webu: http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php

Připraven je bohatý doprovodný program zahrnující semináře, exkurze a sociální program. Podrobné informace o sympoziu, tématech, programu a pokyny pro autory najdete na webových stránkách sympozia.

Těšíme se, že přijmete naše pozvání do Ostravy a že se společně setkáme na GIS Ostrava 2014!
Sekretariát sympozia
Tomáš Inspektor
Email: gisostrava@vsb.cz
Tel.: +420 597 323 543; +420 597 323 550
Fax: +420 596 918 589

redakce

vyvěšeno: 12.11.2013
ID článku: 4374
další informace:gis.vsb.cz/gisostrava/cz/register.php
gis.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server]
GIS
Školství Z domova
[Pošta]