[Home Page]

Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) vás srdečně zve k účasti na odborném semináři Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty, který se uskuteční na Novotného lávce v Praze v termínu 21. 2. 2014 . Seminář je určen pro uživatele dat a služeb ISKN a navazuje na semináře ČSGK, které jsou orientované především na změny v legislativě a metodice vedení katastrálního operátu.

Program semináře:
08:30 – 09:30 Registrace, Novotného lávka 5, sál č. 217
09:30 – 10:00 Nový KZ a jeho dopady do datových struktur ISKN
Šandová Helena (ČÚZK)
10:00 – 10:30 Změny ve výměnném formátu
Kokeš Petr (ČÚZK)
10:30 – 11:00 Oznamovací služba a úpravy DP
Apeltauerová Jana (ČÚZK)

11:00 – 11:15 Káva

11:15 – 11:45 Změny ve webových službách DP
Bílek Jan (ČÚZK)
11:45 – 12:15 ÚKM, její vedení v ISKN, poskytování údajů ÚKM Kmínek Jan (ČÚZK)

12:15 – 13:15 Oběd

13:15 – 13:45 Přehled poskytovaných dat a služeb, změny, legislativa
Poláček Jiří (ČÚZK)
13:45 – 14:15 Nové INSPIRE služby
Souček Petr (ČÚZK)

14:15 – 14:30 Diskuze, zakončení semináře

Za organizátory semináře Ing. Jiří Poláček, CSc. a Ing. Karel Janečka, Ph.D.

DŮLEŽITÁ DATA
• 20. 12. 2013 Mezní termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
• 14. 02. 2014 Konec přihlašování na seminář
• 21. 02. 2014 Konání semináře Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty

PŘIHLÁŠENÍ A INFORMACE O SEMINÁŘI
http://www.cagi.cz/konference-novy-kz-technicke-aspekty

KONTAKTY
• Informace o semináři: novykz-info@cagi.cz
• Účtování: petrtylovam@volny.cz

redakce

vyvěšeno: 19.11.2013
ID článku: 4379
další informace: www.cagi.cz/konference-novy-kz-technicke-aspekty


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server]
Katastr nemovitostí
GIS Různé
Školství Z domova
[Pošta]