[Home Page]

Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu

Už po čtyřiatřicté se koná v Národním technickém muzeu pravidelný seminář, který se zabývá historii geodézie a kartografie. Význam předchozích seminářů dokumentuje téměř pět set referátů z oboru zeměměřictví, které po dobu několika desítek let napsali uznávaní odborníci těchto vědních disciplín, přivítal všechny účastníky semináře vedoucí oddělení NTM Antonín Švejda.

Už první přednáška pracovníka z VÚGTK ve Zdibech Georgije Karského byla důležitá, neboť se věnovala nejvyššímu astronomickému bodu Československa.
Další přednášející Josef Šuráň připomenul významnou spolupráci českých odborníků se zahraničními, když hovořil o Československé astronomicko-geodetické expedici v Nepálu v letech 1976 – 1977.
Bývalý předseda ČÚZK Jiří Šíma se věnoval historii a to přímo padesáti let revolučních změn v oboru fotogrammetrie.
Pracovník NTM Antonín Švejda představil geodetické přístroje a kartografické pomůcky firmy Srb a Štys, která vyráběla před druhou světovou válkou nejenom geodetické přístroje, ale také optické přístroje pro zdravotnictví a armádu.
Pavla Andělová z VUT Brno se zabývá ve své doktorandské práci historickými proměnami katastru nemovitostí v souvislosti s řešením církevních restitucí.

Celou reportáž z akce naleznete pod přiloženým odkazem.

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 28.11.2013
ID článku: 4384
další informace: www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/badatele-z-oboru-zememerictvi-v-narodnim-technickem-muzeu/


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server]
Různé
Historie Přečtěte si
Z domova
[Pošta]