[Home Page]

Předplatné časopisu 2014

Předplatné časopisu Zeměměřič (pro rok 2014) zajišťuje pro všechny normální předplatitele již několik let distribuční společnost SEND předplatné, s.r.o. V posledním předplaceném čísle bude tomuto předplatiteli vložena do časopisu zálohová faktura na prodloužení předplatného. Jsou zde uvedeny i přihlašovací údaje pro www.send.cz, kde si po zaplacení předplatného můžete sami vytisknout daňový doklad.

Již 2. rok realizujeme systém 3+3 zdarma. Je to pouze kosmetická úprava předplatného, abychom postupně odbourávali předplatné od půlky roku do půlky roku a vracíme se tak na původnímu režimu – předplatné kalendářní. Toto opatření je z účetních důvodů, aby poměrná část 1/6 předplatného za každé z šesti čísel se nemusela účtovat jako příjmy příštího období. Režimem 3+3 jsme docílili stavu, že pokud si třeba v dubnu vzpomenete, že vám od ledna přestal chodit Zeměměřič a předplatné zaplatíte uprostřed roku, automaticky vám dopošleme již vyšlá čísla.

Předplatné nám v tomto režimu 3+3 začne přicházet na účet distribuční společnosti vždy na přelomu kalendářního roku a my celé předplatné budeme účtovat jako výnos příštího období. Tím maximálně zjednodušíme účtování předplatného.
Schéma Předplatné Zeměměřiče

V časopise Zeměměřič 11+12/2013 (viz okno s časopisem na které stačí kliknout) na straně 4 vyšlo schéma, které vám pomůže v orientaci v předplatném. Nejdříve si musíte ujasnit, jestli chcete digitální nebo papírové předplatné časopisu. Každý druh má určité výhody a není na škodu si objednat obojí předplatné.

Pokud s předplatným začínáte, jste tedy nepředplatitel a dálší kroky se liší, jste-li student a důchodce nebo klasický nezvýhodněný předplatitel, který potřebuje mít individuální fakturu.

Pokud jste předplatitel a v loňském roce jste časopis již odebírali, větví se proces opět na zvýhodněné předplatné pro studenty a důchodce a na klasické předplatitele atd.

Všechny následné kroky vedou k vytouženému cíli – žlutému políčku, kdy časopis Zeměměřič dorazí každé dva měsíce až k vám.

V dané chvíli časopis drží náklad 2000 ks, který je hraniční pro rentabilnost papírového tisku. Z tohoto důvodu digitální předplatné nepreferujeme, ale nabízíme jen jako doplněk k předplatnému papírovému.
Každý předplatitel (papírový i digitální) je pro nás důležitý a děkujeme za podporu časopisu, kterou vyjadřujete právě předplacením si jednoho či více kusů.

redakce

vyvěšeno: 03.12.2013
ID článku: 4388
další informace:www.send.cz
https://cs.publero.com/title/zememeric/zememeric-11-12-2013
www.zememeric.cz/objednavky


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]