[Home Page]

Obsah 19. ročníku časopisu Zeměměřič

<h4>Číslo 01+02/2012:</h4><p>Kniha Geometrický plán, Logo časopisu září, Zemřel Milan Klimeš, Zkoušky ÚOZI z&nbsp;11. 1. 2012, Errata: Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012, Errata: Staré mapy zdarma?, Ražba pražského metra osobně – exkurze s&nbsp;časopisem Zeměměřič 4-5</p><p>Geodetická promoční (T. Janata) 6</p><p>Nová koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;podmínkách České republiky pro období 2012 – 16 (autorský kolektiv, výběr redakce) 7-9</p><p>Boj o&nbsp;Občanský zákoník (M. Hrdlička) 10-11</p><p>Komora ze zákona – aktuální stav (KGK) 11</p><p>Setkání s&nbsp;betonovou Blankou. Geodetické práce na tunelu Blanka – ražený úsek Královská obora (T. Kárník, P. Žofka, R. Petr) 12-16</p><p>Odmítnutí nejnižší nabídky (pz) 16</p><p>Větší kontrola je nezbytná. K&nbsp;otázce nízkých cen a&nbsp;kvality díla v&nbsp;pozemkových úpravách (K. Kaulich) 17, 20</p><p>Československo po 2. světové válce (1945 – 1992) (J. Šíma, P. Mach) 18-19</p><p>BLOOD = blůdíte rádi? (J. Vondrák) 21</p><p>Další „Česká hlava“ v&nbsp;oboru (K. Vítek) 22</p><p>Důsledky konstanty W0? (zs) 23</p><p>Měřit oběma stranám stejně (pz) 24</p><p>Důvěřuj, ale prověřuj (pz) 25</p><p>Návrh věcného záměru zákona o&nbsp;katastru nemovitostí 26-30</p><p>25 tisíc let našeho oboru. Výpravná publikace, která zaujme nejenom obdorníky (R.&nbsp;Petr) 31</p><p>Geodetický veletrh Intergeo 2011 – díl 2. (R.&nbsp;Petr) 31</p><p>Diář oborových akcí, inzerce, 1. ruka, 2. ruka 34</p><p>&nbsp;</p><h4>Číslo 03+04/2012:</h4><p>Historická výročí v roce 2012 z knihy Data z dějin zeměměřictví (pz)&nbsp;4</p><p>Naše obory čeká světlá budoucnost (R. Petr)&nbsp;5</p><p>Quo vadis, zeměměřictví? (rozhovor s Ing. K. Večeře, R. Petr) 6-9</p><p>Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru (J. Šíma)&nbsp;10-14</p><p>Ohlédnutí za třemi semináři (R. Petr) 15</p><p>Proč potřebujeme komoru ze zákona (Komora geodetů a kartografů) 16</p><p>Prověřte si spolupracovníky – hříšní lidé (pz) 17</p><p>Československo po 2. světové válce – 2 (1945 – 1992) (J. Šíma, P. Mach) 18-19</p><p>Na vše je nutné mít „papíry“ – hříšní lidé (pz) 20</p><p>Neoprávněné razítkování – hříšní lidé (pz) 21</p><p>Geopárty 2011 (K. Nezvalová, B. Řídká) 22</p><p>G++ 2012 (I. Pobořilová) 22</p><p>Geodeti – píseň dozorců 23</p><p>Rakovnická gubernie – díl 1. (podle ing. P. Poláka R. Petr) 24-26</p><p>Tipy &amp; triky a MicroStation (P. Žofka)&nbsp;27</p><p>GIS Ostrava 2012 (K. Jedlička) 28</p><p>Závěry a doporučení z XI. mezinárodní konference geodézie a kartografie v dopravě (J. Bureš) 29</p><p>Stanovisko k otevřenému dopisu k 19. kartografické konferenci (M. Mikšovský) 30</p><p>Návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí 31-33</p><p>Na stavební veletrh v Brně zdarma (zs) 33</p><p>Diář oborových akcí, inzerce, 1. ruka, 2. ruka 34</p><p>&nbsp;</p><h4>Číslo 05+06/2012:</h4><p>Úřad je život můj – z představení ochotnického divadla Čtyřlístek (Z. Maršálková) 4</p><p>Buď In – Noví ÚOZI, 7. ples zeměměřičů, Pozvánka na seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi v Třebíči&nbsp;5</p><p>Geodeti pod Prahou – záznam exkurze (Š. Orbán, J. Mleziva, R. Petr) 6-9</p><p>Veřejné zakázky KPÚ – rozbor – 30 zakázek pod drobnohledem (redakce, recenze K. Kaulich)&nbsp;10-13</p><p>Mluvnice v Zeměměřiči (R. Petr) 14-15</p><p>Zeměměřická komora chybí (Komora geodetů a kartografů) 16</p><p>Razítko není podpis! – hříšní lidé oboru zeměměřického (pz) 17</p><p>Československo po 2. světové válce – 3 (1945 – 1992) (J. Šíma, P. Mach) 18-19</p><p>Přejít na novou verzi – ano či ne? (P. Žofka) 20-21</p><p>Rakovnická gubernie – díl 2. (posudek V. Kellnera) 22-23</p><p>Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR 2012-2013 – 2. část (J. Šíma) 24-28</p><p>Carlson SurvCE &amp; Carlson Survey – od terénu k výkresu (T. Bláha) 29</p><p>Tipy &amp; triky a MicroStation (P. Žofka)&nbsp;30</p><p>Porušení pořádku při výkonu zeměměřických činností bez vzdělání (R. Petr) 31</p><p>Turbogeodézie nastupuje (R. Petr, J. Šíma a další) 32-33</p><p>Diář oborových akcí, inzerce, 1. ruka, 2. ruka&nbsp;34</p><p>Historická výročí v roce 2012&nbsp;35</p><p>&nbsp;</p><h4>Číslo 07+08/2012:</h4><p>Buď In – Nová transformační tabulka, Nový katastrální zákon, Zahájení provozu RÚIAN, Zemřel prof. Cimbálník, Technické dílo roku, Výroční zpráva ČÚZK, Stahovací služby pro INSPIRE, Noví ÚOZI, Další geodet v klubu osmitisícovkařů, Pozvánka na seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi v Třebíči, Časopis albánských geodetů&nbsp;4-5</p><p>Zákon o Komoře v paragrafech (M. Hrdlička, M. Poláková) 6-9</p><p>Zeměměřictví: Profese čelící globální krizi? – jak to vidí ve Velké Británii (J. Hannah a kol., přeložil G. Karský)&nbsp;10-12</p><p>Dvakrát měř a jednou řež (V. Kafka) 13-14</p><p>Geometři a kartografové (J. Rambousek)&nbsp;15</p><p>Obrněná geodézie (J. Flegr) 16-17</p><p>Česká republika od roku 1993 (J. Šíma, P. Mach) 18-19</p><p>Tipy&amp;triky a MicroStation (P. Žofka) 20</p><p>Digitální Zeměměřič realitou (R. Petr a P. Žofka) 21</p><p>Lékařská aplikace fotogrammetrie – nevšední využití tradiční metody (K. Pavelka) 22-25</p><p>Geodetický veletrh Intergeo (3. díl) – Gusterberg nalezen (R. Petr) 26-27</p><p>Staré i nové turistické mapy (rp) 28</p><p>Topcon chrání investice svých zákazníků (T. Škoda) 29</p><p>Odložení žádosti Zeměměřiče (R. Petr) 30-31</p><p>ZKI a osoby bez vzdělání – příklad podnětu ZKI (zs) 32</p><p>Dražba atlasu z roku 1887 (rp) 32</p><p>Field-to-Finish – od terénu k výkresu (T. Bláha) 33</p><p>Diář oborových akcí, krádeže, 1. a 2. ruka 34</p><p>Historická výročí v roce 2012&nbsp;35</p><p>&nbsp;</p><h4>Číslo 09+10/2012:</h4><p>Buď In – Skvělý úspěch oborové diplomacie, Na okraj výročí zeměměřické literatury, Noví ÚOZI, Brdy 2012, Digitální Zeměměřič je kompletní, Chaty na Webu Zeměměřiče 4-5</p><p>Jaký mezník patří do katastru (P. Žofka, R. Petr) 6-9</p><p>Velký přehled mezníků pro použití v katastru (P. Žofka, R. Petr)&nbsp;10-12</p><p>Odpor ke stabilizaci – hříšní lidé oboru zeměměřického (pz) 13</p><p>Pozemkové úpravy a KN – výběr z přednášky B. Janečka v Třebíči&nbsp;15-17</p><p>V Zeměměřickém betlému může být každý z vás (red) 17</p><p>Na prahu třetího tisíciletí (J. Šíma, P. Mach) 18-19</p><p>Rakovnická gubernie – díl 3. (znalecký posudek V. Čady, pro zveřejnění upravil R. Petr) 20-23</p><p>Závěry a doporučení k problematice Digitální mapy veřejné správy a technické mapy obce (stanovisko OS – IG ČSGK) 24-25</p><p>Tipy &amp; triky a MicroStation (P. Žofka) 26</p><p>Malý, přesný, rychlý – skener FARO Focus 3D (R. Kaláb) 27</p><p>Přehled dějin nivelace – přetisk článku k výročí GaKO 28-29</p><p>Geodetický Staroušek končí – 1. část – dlouholetá tradice je vniveč (P. Žofka)&nbsp;30-33</p><p>Diář oborových akcí, inzerce, 1. ruka, 2. ruka&nbsp;34</p><p>Protínání vpřed z úhlů v praxi (píše: Kuba, fotí: Kafka) 35</p><p>&nbsp;</p><h4>Číslo 11+12/2012:</h4><p>Buď In – GaKO jako Newsweek, Norma LADM schválena, Nové grafické rozhraní DP ISKN, Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat, Akce roku – INTERGEO 2012, Hledá se ing. Zdeněk Karel, Znáte historii oboru?, Je vaše firma v katalogu geodetických firem? 4-5</p><p>Efektivnost a pomíjení kvality – veřejné zakázky ve fóru (rp) 6-7</p><p>Měřím s přesností – co by měl vědět český zeměměřič na počátku 21. století (J. Šíma) 8-10</p><p>Vzdělání nebo jen zkouška? – rezort zabrnkal na nervy mnohému (R. Petr, P. Žofka) 11-13</p><p>Bez vzdělání nedostal průkaz – hříšní lidé oboru (pz)&nbsp;13</p><p>Náročné skenování amerických prezidentů (E. Lee) 14-15</p><p>Jsou na tom Češi opravdu lépe? 16</p><p>Pozemkové úpravy a KN – 2. díl výběru z přednášky B. Janečka (red) 16-17, 20-22</p><p>Geoportál ČÚZK – poster (J. Šíma, P. Mach) 18-19</p><p>Konkurence nebo plagiátorství (L. Glos) 22</p><p>Dvojí užitek za jedny peníze (tb) 23</p><p>Tipy &amp; triky a MicroStation (P. Žofka) 24</p><p>Nová generace = nový standard (J. Slabý) 25</p><p>Geodetický Staroušek končí – 2. část – dlouholetá tradice je vniveč (P. Žofka)&nbsp;26-29</p><p>Mluvnice v Zeměměřiči 29</p><p>Autorsko-právní problematika v české kartografii (A. Vondráková) 30-32</p><p>Tak jak to vlastně je? (rozhovor s A. Vondrákovou, ptal se R. Petr) 32-33</p><p>Diář oborových akcí, 1. a 2. ruka&nbsp;34</p><p>Historická výročí roku 2013 35</p>

redakce

vyvěšeno: 07.01.2014
ID článku: 4402


Z časopisu Zeměměřič č. 12-11a12
[Server] Přečtěte siPrůvodce číslem [Pošta]