[Home Page]

Obsah 18. ročníku časopisu Zeměměřič

Číslo 01+02/2011:


Odporný status, Absolventi SPŠZ vzpomínejte, Prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc., Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP, Paleogeodézie, Přechod na nové souřadnice 4

Policie ČR pátrá po majitelích map 5

Rok 2010 očima předsedy rezortu – rozhovor s K. Večeře (R. Petr) 6-8

Nejenom katastrem se zabýváme na katastru – rozhovor s J. Kamerou (R. Petr) 6-8

Chomutovská fluktuace – rozhovor s K. Čtvrtečkou (R. Petr) 12

DIKAT Web (M. Kocáb, D. Vilím) 13

S vyhláškou stále problémy (Zd. Tichá) 14-15

Oprava chyby v KN (J. Kmínek) 16-17

Nafackovat jim by bylo málo (T. Blahuta) 17

Počátky zeměměřictví a pozemkových evidencí v českých zemích (J. Šíma, P. Mach) 18-19

Jak dál na geodetickém trhu? (M. Malec) 20-21

Ples zeměměřičů 21

Analýza cen vybraných geodetických prací – Bakalářská práce a další pokusy zjistit skutečné ceny v zeměměřictví, Získávání informací o cenách, Výběr geodetických prací, Typy geodetických prací, Vybrané geodetické práce, Podmínky určení cen, Sběr dat dotazníkem, Spolupráce s firmami, Průběh šetření, Připomínky respondentů, Analytické otázky, Shrnutí výsledků analýzy, Závěrečné shrnutí, Podrobněji k výsledkům ankety, Komentář ing. Petra Poláka, Obraty firem v geodetických činnostech, Tabulka průměrných minimálních a maximálních cen s mediánem pro ČR (El. Svobodová, P. Polák, R. Petr) 22-27

Transform 2011 (A. Rucký) 28

Seminář KN v právní a technické praxi (ee) 29

Etický kodex pro evropské zeměměřiče – díl 2. (V. Slaboch) 30-31

Milé CLGE 31

Joan Blaeu: Atlas Maior 1665 odborná recenze (L. Mucha) 32-33

Servis Zeměměřiče, drobná inzerce, diář oborových akcí, smutné zprávy 34


Číslo 03+04/2011:

46. geodetické informační dny, Ing. Hedviga Májovská novou předsedkyní na Slovensku, Zkoušky odborné způsobilosti, konané 8.9.2010 – noví ÚOZI, Ples zeměměřičů, Ocenění pro HSI, Chomutovské události, 

G++ dvacetileté, Trimble Express 2011 4-5

Zeměměřič je podnikatelem roku Prahy a středních Čech a jmenuje se Martin Hrdlička, informace o soutěži a rozhovor (R. Petr) 6-8

Z druhé strany latě aneb právník zeměměřičem 9

Jednotky měření – test (R. Dušek) 9

Automatizace sběru dat aneb Úsvit geodetů? (J. Štronerová) 10-16

Dělení a scelení pozemků aneb neznalost zákona neomlouvá? (P. Polák) 17

18. století v rámci Rakouské monarchie (J. Šíma, P. Mach) 18-19

Digitalizace Langweilovy Prahy 20-21

Co takhle udělat pořádek ve značkách veličin v geodézii a kartografii? (J. Šíma) 22-24

Sud piva na vaši geodetickou akci dostanete zdarma 25

PPP Direct aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS) (G. Karský) 26-27

Držba a nepřesnost katastrálních map aneb „lepší už to nebude“ (P.Polák) 27-28

Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy (M. Hromádka) 29

Cenové rekordy v geodézii padly v únoru při veřejné zakázce na PÚ 30

Jaroslav Vítek: Priority ÚPÚ – rozhovor s vrchním ředitelem sekce (R. Petr) 31

Joan Blaeu: Atlas maior 1665, odborná recenze – 2. díl, (L. Mucha) 32-33

9. ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů 34

Servis zeměměřiče, drobná inzerce, diář oborových akcí, krádeže 34

 

Číslo 05+06/2011:

Soutěž Mapa roku 2010, ČSGK požaduje očišťování mezníků, Cenová skladba geodetických prací, Zkoušky ÚOZI z listopadu 2010, Setkání fotogrammetrů bylo korunováno sázkou o ženské poprsí, Vykutálené razítko, Plná Třebíč pozemkových úprav, IG ve stavebnictví 4-5

Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie (M. Kocáb, R. Petr) 6-7

Hříšní lidé oboru zeměměřického – 1. díl: Ověřila vymyšlené měření 8-9

Výběrové řízení Ústí nad Labem (Kv, Rp) 10-12

Geodetické práce pro Pozemkový úřad Praha (Kv, Rp) 12-14

Nabídka není nepřiměřeně nízká (zs) 15-16

Dění v legislativní oblasti (M. Poláková) 16

ZÚ provádí upgrade permanentních stanic CZEPOS (rp) 17

19. století a Rakousko-Uherská monarchie do roku 1918 (J.Šíma, P. Mach) 18-19

Bentley PowerCivil for Czech Republic (J. Uhříček) 20-21

Geodetické a projektanské nadstavby HSI 22-23

Děkujeme... (P. Žofka, R. Blažek, J. Streibl, J. Ratiborský, J. Loula) 24

Leica GNSS technologie (P. Bozděch) 25

Tři v jednom u Leica Geosystems (Vl. Černohorský) 26

Sud piva Bernard (J. Báča, P. Cempírek) 27

Aplikace AKatastr (Rp) 28

Chytré telefony a katastr (R. Petr) 29

Jubilantka Ing. Milada Svobodová (rozhovor, B. Veverka) 30

Skin Cartography nebo Cartographic Body Paiting? (Jš) 31

Joan Blaeu: Atlas maior 1665, odborná recenze – 3. díl (L. Mucha) 32-33

3. červenec – svátek patrona zeměměřičů Sv. Tomáše, apoštola (Jan 20, 19-29) 34

Servis Zeměměřiče, drobná inzerce, diář oborových akcí, krádeže 34

 

Číslo 07+08/2011:

Bez komentáře, Návštěva veletrhu Intergeo 2011, Ad tři sezóny v pekle, Zkoušky ÚOZI z března a května 2011, Inovované nahlížení do katastru, Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010, Plná moc, pověření a GP, Indikační skici vystaveny spolu s císařskými povinnými otisky 4-5

Mít či nemít komoru ze zákona (rozhovor s Ing. K. Večeře, R. Petr) 6-8

Mezinárodní Polsko-česko-slovenské geodetické dny (ČSGK) 8

KÚ zrušil veřejnou zakázku (zs) 9

Ceny výběrových řízení s DPH (zs) 9

Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků (How) 10-13

Zeměměřičem v Kanadě (M. Patera) 14-15

Z divokého západu na hlavní třídu (rozhovor s Ing. Jitkou Stoklasovou, R. Petr) 16-17, 20

19. století a Rakousko-Uherská monarchie do roku 1918 (J. Šíma, P. Mach) 18-19

JAVAD GNSS má Triumph pro geodety (Geopen) 21

Nový standard mezi univerzálními GNSS přijímači (Geodis) 22-23

Rosteme o 300 metrů dál (Geoobchod) 24

3D laserové skenování v režii Leica Geosystems (D. Šantora) 25

Malé Žinkovské sportování s velkou tradicí proběhlo OK (M. Rod) 26-27

Fotogrammetři šlapou (R. Petr, K. Vach) 28

Zemětřesení v Japonsku (A. Müller, J. Kohout) 29

Účelové oddělování pozemků, Diskuze k tématu v konferenci Katastr (Vl. Svoboda, zs) 30-31

Geodetické práce pro PÚ Zlín (P. Žofka, R. Petr) 32-33

Servis Zeměměřiče, drobná inzerce, diář oborových akcí, krádeže 34

Některá data oboru G+K (z připravované knihy 250 let zeměměřictví) 35

 

Číslo 09+10/2011:

Novinky CZEPOS, Doubí u Třeboně – sraz ročníku ČVUT, Když jede geodet na dovolenou..., V Dobrušce se slavilo, Zkoušky ÚOZI ze srpna 2011, Skalský Dvůr 2011, Jan Kristofori v Kartografii Praha / Módní hlídka, 18 absolventů G+K zabloudilo v pohraničí, Ing. Jan Bumba zemřel 4-5

Konec SPŠZ v Hrdlořezích? Petice za zachování samostatnosti SPŠZ  (redakce) 6-7

ISKN se po 10 letech konečně dočkalo centralizace (rozhovor s Ing. K. Štenclem, R. Petr) 8-10

Z informací o centralizaci ISKN (rp) 11

Výklad pojmu „Akce Brdy“ (P. Žofka) 12

Nové knihy (rp) 8

SŽG hostila fotogrammetry (R. Petr) 14-15

KPÚ také patří do katastru! (P. Žofka) 16-17

Československo mezi dvěma světovými válkami (J. Šíma, P. Mach) 18-19

Vytyčení lesních pozemků pro PÚ J. Hradec (P. Žofka) 20-21

Vyznačení řopíků do KN pro MO (pz) 22-23

Nízké ceny musí přivodit krach (J. Fafejta) 24

Leica Zeno – GIS GNSS (P. Bozděch) 25

Doba se mění a uživatelé jsou stále náročnější (D. Doksanská) 26-27

Společnost HSI hlavním partnerem konference Pozemkové úpravy, Krátce o HSI 27

Lokalizace tras inženýrských sítí (P. Tichý) 28

9. ročník je za námi, ať žije 10. (rozhovor s P. Součkem, R. Petr) 29-30

Želěšice Open 2011 (J. Blatný) 28

Skenování zeleně v Jihlavě (K. Železná) 31

Land Rover je terénním etalonem (pz) 32

Oranžový maják u geodetů (M. Raška) 33

Drobná inzerce, diář oborových akcí, krádeže 34

Redakční nabídky pro čtenáře časopisu Zeměměřič 8, 9, 13, 34

 

Číslo 11+12/2011:

20. konference GIS ESRI, Seminář Geometrický plán a KMD, Bentley Forum, Osmdesátiny ing. Marka, Zkoušky ÚOZI z října 2011, Staré Město stále přitahuje, Brdy 2011, Akce HSI, Pozvánka na GIS Ostrava, 10. sjezd ČSGK 4-5

Problémy po migraci v ISKN (rozhovor s Ing. J. Veselým, P. Žofka) 6-7

Návrh věcného záměru zákona o katas­tru nemovitostí 8-11

Důležitá ustanovení nového občanského zákoníku pro geometry (P. Polák) 11

Vážené GaKO, Zeměměřič chce být seriózní bulvár (R. Petr) 12-13

Geodetický veletrh Intergeo 2011 (R. Petr) 14-15

Historie ASHTECH pokračuje (A. Rucký) 15

Zeměměřičem v Kanadě – 2. díl (M. Patera) 16-17

Protektorát Čechy a Morava (J. Šíma, P. Mach) 18-19

GP na nestojící budovy (pz) 20-21

Problémy při vytyčování (katastrální konference, Zd. Štreitová) 21-22

47. Geodetické informační dny (rozhovor, Zd. Štreitová) 23

Kombinovaný automatický monitoring Leica (Vl. Černohorský) 24-25

Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii (recenze skript, R. Urban) 26

Gepro & Atlas v Olšance 27

Z posledního plesu zeměměřičů (R. Petr) 28-29

ÚKM ze všech stran (M. Votoček) 30

Fotbalové turnaje G+K (V. Lang) 31

Střední Čechy v plastu 32

Otevřený dopis Kartografické společnosti ČR (M. Traurig) 32-33

Staré mapy zdarma (rozhovor s M. Talichem, R. Petr) 33

Diář oborových akcí, inzerce, 1. ruka, 2. ruka 34

Nástěnný kalendář Zeměměřiče - příloha časopisu 

redakce

vyvěšeno: 07.01.2014
ID článku: 4403


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server] Přečtěte siPrůvodce číslem [Pošta]