[Home Page]

Obsah 17. ročníku časopisu Zeměměřič

Číslo 01+02/2010: 

Redakční zprávy 3

Budou peníze v rezortu? (rozhovor s Karlem Večeře) 4-5

Obnova katastrálního operátu přepracováním stávajících map na KMD - pilotní projekt ČÚZK - zadávání veřejných zakázek (Stanislav Madron) 6-9

Pilotní projekt očima zadavatele (Karel Gregor) 8-9

Konečně zakázky z resortu k urychlení digitalizace katastrálních map (Martin Malec) 10-12

Jak na mapu KMD? (Ivana Antoňů) 13

Každý musí být zodpovědný za nabízené ceny v digitalizaci KMD (rozhovor s Jiřím Blábolem) 14-15

Vážený nečtenáři Zeměměřiče 16

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů 17-20

Nová kniha o GNSS/GPS 20

Čí je ten rybíz? (Radek PETR) 21

Zeměměřické činnosti a katastrální mapa (Petr Polák) 22-25

5. reprezentační ples zeměměřičů (Václav Šanda) 26

MISYS: společně dosáhneme více (Ivo Lindovský) 27

Studenti zápolili v Lučenci - mezinárodní soutěž G IG5 2009 na Slovensku 28

Češi na Intergeo 2009 - na veletrhu se Spolkem zeměměřičů Brno (Jiří Rydval) 29

Rezortní infostránka 30

Konec katastrální džungle - 3. díl oblíbeného seriálu 31

Vývoj a smysl zákonných právních úprav pro vyhotovování GP a vytyčování hranic pozemků - 3. díl a dokončení (Lumír Nedvídek) 32-33

Servis Zeměměřiče, hromadné foto, drobná inzerce, diář oborových akcí 34

 

Číslo 03+04/2010:

Redakční zprávy 3

Slovenský katastr není španělskou vesnicí, Nová topografická mapa pro české polárníky, Jiné řešení, Geopárty 2009 4-5

Činnost pozemkových úřadů v letech 2010 až 2013 (Kamil Kaulich) 6-7

Digitalizace katastrálních map v roce 2009 (Karel Štencel) 8

Zadavatelem veřejných zakázek na digitalizaci není ČÚZK (rozhovor s místopředsedou ČÚZK Ing. Karlem Štenclem) 9-11

Dohady teoretiků a praktiků o nové vyhlášce (Zdeňka Tichá) 12-14

GEPRO a digitalizace map (Michal Votoček) 15

Konec katastrální džungle 16-17

Rozbor konkrétního výsledku zeměměřické činnosti – Vyskeř (Pavel Taraba) 18-19

Nová kniha o GNSS/GPS 19

Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně (Radek PETR) 20-23

O souřadnicových referenčních systémech (Jiří Šíma) 24-25

Ing. Miroslav Hrdlička se dožívá 80 let (Martin Hrdlička) 25

Reforma soukromého práva ve střední a východní Evropě (Barešová) 25

Zkouška odborné způsobilosti (Petr Polák) 26-29

První měřená mapa v Americe (Jan T. Kozák) 30-33

Servis Zeměměřiče, drobná inzerce, diář oborových akcí 34

 

Číslo 05+06/2010:

Redakční zprávy 3

Půjdete měřit do světa? – zeměměřič ve více jazycích (Vladimír Svoboda) 4-5

Cena časopisu Zeměměřič 3

Červená čára v katastru aneb elektronické služby KN ČR (rozhovor s Jiřím Poláčkem, Radek PETR) 6-8

Čtěte a tlučte 8

Digitalizace katastrálních map pro rodinné příslušníky (rozhovor s Janem Fafejtou, Radek PETR) 9-11

Křižovatka (Mary Anna) 11

Setkání geodetů ve Skalském dvoře 12-13

Věc: uplatnění smluvní pokuty (Radek PETR) 14-17

Jak nás vidí PEPA (Mary Anna) 17

Digitální letecké měřické snímkování celého území České republiky (Jiří Šíma) 18-19

Kontrolní nástroje HSI (HSI) 20

Využít software až na dřeň (Ivo Lindovský) 21

Vývoj webových aplikací pro zeměměřiče (Milan Kocáb, David Vilím) 22-23

Střepy geodetů (Mary Anna) 23

Slepice v hlíně pro zeměměřičské inženýry (Vzpomínky sestřenice Aloise Eliáše Fany Možné-Meisnarové) 24-25

Seminář o zeměměřických činnostech při PÚ (Zdeňka Tichá) 25-27

Zamyšlení na dlouhé letní dny 27

Kartografie na veletrhu Svět knihy aneb kartografie se drží zuby nehty i v době krize (Pavel Červinka) 28-29

Co způsobilo pokles kartografických děl? (VP) 29-30

Naše cesta do Laponska aneb co čeští geodeti dělají v době světové krize (Lukáš Kutil) 31

Doktorandská konference Juniorstav 2010 (Martin Černý, Tomáš Volařík) 32-33

Komora geodetů informuje 11, 33

Servis Zeměměřiče, drobná inzerce, diář oborových akcí 33-34

 

Číslo 07+08/2010:

Upozornění na zkušební provoz nového mapového serveru WMS pro KN, Hrobeso se stal vítězem, Zkoušky ÚOZI, První pivo zdarma (bonus pro čtenáře časopisu Zeměměřič), Tisíc let Zlaté stezky 4

Technické dílo roku 2009, Kde skončili geodeti?, Kdo je autorem tohoto obrázku?, Hledáme nejstarší funkční plotr HP 5

Spolupráce KÚ se soukromou sférou při DIGITALIZACI sáhové katastrální mapy u nás šlape dobře (rozhovor s Oldřichem Paškem) 6-9

I my chceme pořádný výsledek digitalizace KM (připomínky firem, Radek Petr) 10-13

Podnět k provedení dohledu ZKI (rozhovor s Petrem Polákem) 14-16

Cena časopisu Zeměměřič 17

Předpisy, jimiž se řídí provádění zeměměřických činností při PÚ, a jejich dodržování 18-19

Pozemkové úpravy na Litoměřicku a katastr nemovitostí (František Janovský) 20-21

Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2010 (Petr Souček) 22-23

Velmi přesné senzory od Leica Geosystems (Filip Kobrle) 24-25

Jedno zajímavé porovnání – USA x ČR (Jiří Šíma) 26

ATLAS DMT vo výučbe (Robert Geisse) 27

Rozhodčí soud ve sporu KÚ pro Ústecký kraj a geodetické firmy (Radek PETR) 28-29

Drobné poznámky ke vzdělání zeměměřičů (Petr Polák) 30

Ještě malý návrat k Zamyšlení na dlouhé letní dny (Martin Raška) 31-32

Za kolik měříte vy? (anketa) 33

Servis Zeměměřiče, drobná inzerce, diář oborových akcí, společná fotografie 34

 

Číslo 09+10/2010:

Další ročník akce BRDY!, Zkoušky odborné způsobilosti, Mapový objednávkový portál pro zadávání geodetických zakázek, Univerzální velkoformátová tiskárna - HP Designjet Z5200 44“ PostScript, CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma, Dostupné ortofotomapy z 50. let, Úředníci z katastru demonstrovali v Praze, Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS 4-5

Moderovaná diskuse s místopředsedou ČÚZK (Setkání geodetů 2010) 6-8

Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou pokutu (R. Petr) 8-9

Další smluvní pokuty za digitalizaci 9

Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny (R. Petr) 10-13

Konference o katastru – několik postřehů očima posluchače (I. Antoňů, J. Nedoma) 14

Den „D“ se blíží (P. Taraba) 15

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům IG (P. Polák) 16-17

Omluva za √2 (P. Polák) 17

Pozemkové úpravy na Litoměřicku a KN, díl 2 (J. Pivcová) 18-19

Za kolik se měří v pozemkových úpravách… (J. Blábol) 20-21

Změny v právní úpravě zeměměřictví a KN ČR (E. Barešová) 21-23

Úplný konec katastrální džungle 23

Dovětek k článku o činnostech zeměměřičů a katastrálních mapách (P. Polák) 24-25

Neprobádané vody znalectví – soudních znalců v našem oboru ubývá (Vl. Svoboda) 26

ATLAS DMT v projektování – využití programu při projektování komunikací (Mjr. Ondrák, F. Penčev) 27

Nové verze aplikačních nadstaveb pro geodézii a projektování (D. Doksanská) 28

Vyzkoušejte si zdarma přesnost v reálném čase v síti TopNET (R. Kaláb) 29

Mapa Topo Czech 3.1 na podkladě ZABAGED – test mapy v redakční navigaci 30-31

Etický kodex pro evropské zeměměřiče (překl. V. Slaboch) 32-33

Servis Zeměměřiče, drobná inzerce, diář oborových akcí, společná fotografie 34

 

Číslo 11+12/2010:

Nová verze aplikace Nahlížení do KN, Už máte knížku s geodetickou tématikou?, SOKKIA na výstavě Intergeo 2010, Dvě nové normy z října, VÚGTK  ve Zdibech řeší úkoly pro civilní letectví , Družicové GNSS v geodetické praxi, 6. celostátní ples zeměměřičů, XXXI. sympozium z dějin G+K 4-5

Ohlédnutí za 60. výročím narození Ing. Lumíra Nedvídka aneb co jste o něm možná ještě nevěděli – rozhovor (R. Petr) 6-9

Z poznatků ZKI o digitalizaci katastrálních map v roce 2009, prezentovaných na výroční konferenci ČÚZK 10-11

Pohádka o upřesněné hranici aneb jak stát přiměl vlastníky k dohodě (Krakonoš) 12-14

Předejděte sporům se sousedy! Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku (ČÚZK) 15-16

Setkání v Liberci (Zb. Žižka) 17, 20

Počátky zeměměřictví a pozemkových evidencí v českých zemích 18-19

Den „D“ klepe na dveře – aktuální informace k blížící se změně souřadnic 21-22

Výsledky ankety: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny – 2010 (R. Petr) 23-25

Za kolik měříte vy? (anketa) 26

Dělení a scelení pozemků a geometrický plán (P. Polák) 27

Expedice Nasca 2010 aneb přijet, vidět a zamilovat si (K. Hanzalová) 28-30

Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR (R. Petr) 31

Etický kodex pro evropské zeměměřiče – díl 2. (V. Slaboch) 32-33

Servis Zeměměřiče, drobná inzerce, diář oborových akcí 34

Příloha: Mapa Gibraltaru, fm A2, Ústřední archiv zěměměřictví a katastru (ÚAZK) II/a, Mapa Gibraltaru z doby kolem roku 1779 II/b, Časopis Zeměměřič pro zeměměřiče – rok 2008 – II. díl II/c, Balada o vzniku firmy GP, spol. s r.o. před 20 lety II/d, Nástěnný kalendář Zeměměřiče na rok 2011, fm A2

redakce

vyvěšeno: 07.01.2014
ID článku: 4404


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server] Přečtěte siPrůvodce číslem [Pošta]