[Home Page]

Obsah 16. ročníku časopisu Zeměměřič

<h4>Číslo 01+02/2009:&nbsp;</h4><p>Rychlý přehled 4-5</p><p>Držte mi místo na katastru 6-7</p><p>Asi se bavíme každý s&nbsp;jinou odbornou veřejností... 8-10</p><p>Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny 11</p><p>Zeměměřičská videa na YouTube 12-14</p><p>Pošli své video na GeoVideoFest 15</p><p>Geodetické jesličky vydraženy 16</p><p>Funkčnost a&nbsp;jednoduchost verze 9 produktů Gepro 17</p><p>Nové postupy zpracování a&nbsp;přenosu geodetických měření do centrální databáze 18-20</p><p>Geodeti v&nbsp;zářícím sarkofágu 20-22</p><p>Výpůjčky v&nbsp;ODIS 22</p><p>Soutěž Technické dílo roku 2008 23</p><p>Geodetem v&nbsp;Londýně 24-25</p><p>50 let zeměměřičem aneb i&nbsp;o&nbsp;vývoji praktické geodézie 26-27</p><p>Stará a&nbsp;nová definice pojmu zeměměřič 28</p><p>Koutek problémů 7 - obyčejná cesta 28, 34</p><p>Digitální technické mapy - DTM 29</p><p>Česká kartografická nakladatelství v&nbsp;roce 2008 30</p><p>Jen nadnárodní hráči přežijí 31</p><p>Mouchy na mapách 32</p><p>Sleva na celoživotní profesní vzdělávání zeměměřičů v&nbsp;Česku, DIÁŘ AKCÍ 33</p><p>Servis Zeměměřiče (řád. inzerce) 34</p><p>Objednejte si svůj časopis 35</p><p>&nbsp;</p><h4>Číslo 03+04/2009:</h4><p>G++ 2009 4</p><p>Rychlý přehled (Noví ÚOZI, ZV 1913 až 1955 na internetu, ČSGK má novou Radu, Nová úprava zveřejňování seznamu k.ú. s informacemi o dokon­čení digitalizace KM)&nbsp;5</p><p>Koutek problémů - obyčejný &#61608; 5, 34</p><p>Předsedáme evropskému katastru 6-7</p><p>Český zeměměřiči, i ty máš dům v Bruselu 8-9</p><p>Bude z vás evropský zeměměřič? (Německo, Itálie, Slovinsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Švédsko)&nbsp;10-16</p><p>Legislativa - rok 2008 a 2009&nbsp;17</p><p>Inventarizace majetku efektivně&nbsp;17</p><p>Zhuštění bodů se souřadnicemi ETRS89 na území ČR 18-19</p><p>On-line přesné polohy z GPS 20-22</p><p>PPP vyzkoušeno v Prachaticích 21</p><p>Výklad pojmu vytyčování 22</p><p>Slovenské x české geodetické dny 23</p><p>Geodetem v tunelu 24-26</p><p>Budování železničních tratí ve Flavónsku 27</p><p>Skauti mapovali hraničníky Broumovska 28-29</p><p>Zeměměřič Radek Havrda vyhrál La Grande Odysseé&nbsp;30</p><p>Mouchy na mapách - 2. díl&nbsp;32</p><p>Slevy na celoživotní profesní vzdělávání zeměměřičů v Česku, DIÁŘ AKCÍ 33</p><p>Zeměměřič s otazníkem 33, 34</p><p>Servis Zeměměřiče (řád. inzerce) 34</p><p>Entropa 1, 3, 11,12,14, 15,16</p><p>&nbsp;</p><h4>Číslo 05+06/2009:</h4><p>Redakční zprávy 3</p><p>Rychlý přehled (Zkoušky odborné způsobilosti..., 37 TB v Praze v ETRS89, Setkání absolventů, Velkoformátový Xerox 6204 je TOP, Zkušební provoz Geoportálu ČÚZK, SOWAC GIS - nový mapový portál o půdě..., Výroční zpráva ČÚZK)&nbsp;5</p><p>Koutek problémů - obyčejný trojúhelník&nbsp;5, 34</p><p>Dvoufrekvenční GNSS na současném trhu v Česku (Zd. Tichá) 6-13</p><p>Přijel jsem, viděl jsem, zkusil jsem, zvítězila navigace (R. Petr)&nbsp;14-15</p><p>Kontroly a dohledy v rezortu zeměměřictví a katastru (Kontrola procesu obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků PÚ) 16-20</p><p>Nejlepší realizovaná společná zařízení v pozemkových úpravách za rok 2007 (2. ročník veřejné celostátní soutěže) 18-19</p><p>Legislativa G+K (E. Barešová) 20</p><p>Kokeš a dvojí souřadnice (M. Votoček) 21</p><p>Nová totální stanice Leica TS30 (Vl. Černohorský) 22-23</p><p>Zeměměřič s otazníkem předsedou vlády naší republiky (T. Zadražil)&nbsp;23</p><p>Společné úkoly - společná cesta geodesie a kartografie zemí budujících socialismus (Ant. Koláčný)&nbsp;24</p><p>Bude z vás evropský zeměměřič? (2. díl) 25-26</p><p>Půjdeme znovu do školy? (rozhovor ing. Fafejty s ing. Slabochem)&nbsp;27-29</p><p>Geodetem ve Švédsku (D. Žďánský) 30-31</p><p>Země očima DPZ 32</p><p>Bohoušek Volný - 50 let v rezortu (Jar. Bortl) 33</p><p>Servis Zeměměřiče 34</p><p>&nbsp;</p><h4>Číslo 07+08/2009:</h4><p>Redakční zprávy 3</p><p>Rychlý přehled (Novela katastrální vyhlášky, Statistiky za 1.-2. čtvrtletí 2009, Zkoušky odborné způsobilosti, konané dne 15. a 16. 6. 2009, Kniha: Věcná břemena od A do Z, Datové schránky a KN,Změny v mapovém projektu SOWAC GIS, Jaký by měl být a bude ředitel VÚGTK?) 5</p><p>Koutek problémů - vzdálenost bodů 5, 34</p><p>Novela katastrální vyhlášky (Ivan Jabůrek, Karel Štencel, redakce) 6-9</p><p>Horký den v konferenci KATASTR (internetová konference) 10-11</p><p>Dvoufrekvenční GPS a GNSS nasoučasném trhu v Česku – 2. díl (Pavel Taraba, ČÚZK) 12-14</p><p>Aktuální stav GNSS (FIK) 14-15</p><p>Co mi v přehledu GNSS chybělo (Martin Raška) 17</p><p>Nejlepší realizovaná společná zařízení v pozemkových úpravách za rok 2007 (2. ročník veřejné celostátní soutěže) 18-19</p><p>Rozbor konkrétního výsledku zeměměřické činnosti (Pavel Taraba, ČÚZK)&nbsp;20-21</p><p>K čemu slouží gravimetr (Martin Kadlec, Jitka Hájková) 22-23</p><p>MISYS-VIEW – GIS pro každého (Jan Procházka) 24</p><p>30 let GPS... 30 let Trimble (Novinky zeměměřické knihovny VÚGTK) 25</p><p>Poznatky z měřických prací na slapské zdrži (Karel Holý) 28</p><p>Mouchy na mapách - 3. díl 29</p><p>Je Entropa kartografické dílo? 30</p><p>Název díla: ENTROPA 30-31</p><p>Vyjádření některých českých kartografů k Entropě (Vít Voženílek, Bohuslav Veverka, Václav Slaboch, Jakub Zmrzlík, Jan D. Bláha) 31-32</p><p>Entropa vyhrála cenu časopisu Zeměměřič 32</p><p>Sleva na celoživotní profesní vzdělávání zeměměřičů v Česku&nbsp;33</p><p>45. Geodesia rallye ČR&nbsp;33</p><p>Servis Zeměměřiče, hromadné foto, volná místa, krádeže&nbsp;34</p><p>&nbsp;</p><h4>Číslo 09+10/2009:</h4><p>Zeměměřiči se prodírají džunglí&nbsp;3</p><p>Rychlý přehled (Zkoušky odborné způsobilosti - ÚOZI, Geometrák u protinožců, Nový web kartografické společnosti, Geodeti zdražují od 1. července, Opravdu vysoká budova, Zemřela ing. Puklová, Komentář k obálce) 4-5</p><p>Koutek problémů - plocha mezikruží 4, 34</p><p>Zeměměřič s otazníkem 4, 34</p><p>Sedmý volejbalový turnaj geodetů a kartografů (Petr Souček) 6-9</p><p>Vývoj a smysl zákonných úprav pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků (Lumír Nedvídek) 10-13</p><p>Katastrální džungle 14-15</p><p>Chápu, kam ČÚZK míří, ale... (rozhovor s Denisou Petříkovou) 16</p><p>„Boj“ mezi geometry a právníky jsme prohráli (rozhovor s Václavem Hejdou) 16</p><p>Legislativa G+K (novela vyhlášky č. 31/1995 Sb.) 17</p><p>Nejlepší realizovaná společná zařízení v pozemkových úpravách za rok 2007 (Vodohospodářská opatření) 18-19</p><p>Milý Radku (z korespondence Martina Malce a Radka Petra) 20</p><p>Program 45. geodetických informačních dnů 20</p><p>Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny 22</p><p>Seminář PÚ XV. - Třebíč 23</p><p>Přijeďte na setkání GEPRO &amp; ATLAS aneb KOKEŠ se narodil před 30 lety (Ivo Lindovský)&nbsp;24</p><p>JAVAD GNSS (Bohumír Cochlar) 25</p><p>Vzpomínky matematika a „geodeta“ Zbyňka Nádeníka (z proslovu)&nbsp;26-27</p><p>Sametová revoluce v G+K 28</p><p>Skôr ako zaznie rekviem (Jaroslav Duriš) 28-29</p><p>Souřadnicový nebo souřadný (Jiří Šíma) 30</p><p>Mouchy na mapách (4. díl) 32</p><p>Sleva na celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Česku 33</p><p>Servis Zeměměřiče, hromadné zeměměřické foto, volná místa, second hand, krádeže 34</p><p>&nbsp;</p><h4>Číslo 11+12/2009:</h4><p>Redakční zprávy 3</p><p>Rychlý přehled (Klaus podepsal INSPIRE-CZ, Zaměstnankyně ČVUT nafotily kalendář, aby podpořily vznik univerzitní školky, Setkání absolventů po 55 letech, Přebor geodetů v šachu, Velice rafinované pojetí stavitele trati, Xerox rozšiřuje řadu velkoformátových tiskáren, XXX. sympozium z dějin G+K) 4-5</p><p>Koutek problémů - délka stran trojúhelníka 5, 42</p><p>Jak přispěla geodesie k poznání naší planety (Zeměměřický obzor SIA) 6-11</p><p>Snědli jsme dort na počest Josefa Křováka (zs)&nbsp;11</p><p>Naši slavní zeměměřiči (Václav Slaboch, redakce) 12-13</p><p>Geodet Cimrman byl vyloučen (Tomáš Hanzl) 14-15</p><p>Zeměměřič ručí i za souhlasné prohlášení na upřesnění hranic (výklad ČÚZK) 16-17</p><p>Ještě ke zpřesňování hranic (Adolf Vjačka) 16</p><p>Konec katastrální džungle - 2. 18-20</p><p>Nejlepší realizovaná společná zařízení v pozemkových úpravách za rok 2007 (2. ročník veřejné celostátní soutěže) 22-23</p><p>65 let vývoje gravimetrie v obraze (Martin Lederer) 24-26</p><p>Dvojí souřadnice: půl roku poté (Michal Votoček) 28</p><p>Ze zpravodajských archivů STB... (mjr. Jasný, plk. JUDr. Michal Sidorják) 30-31</p><p>Studentské prohlášení - Inventura demokracie 2009 (id)&nbsp;32-33</p><p>V Brně inovují výuku G+K (Jiří Vondrák, Radovan Machotka a Petr Kalvoda) 34-35</p><p>Geomatika v projektech 2009 ( Jiří Šíma) 35</p><p>Vývoj a smysl zákonných právních úprav pro vyhotovování GP a vytyčování hranic pozemků - 2 díl (L. Nedvídek)&nbsp;36-37</p><p>11. ročník soutěže Mapa roku 2008&nbsp;38</p><p>Mouchy na mapách - 5. díl&nbsp;39</p><p>Rozbor konkrétního výsledku zeměměřické činnosti - 2. díl (Pavel Taraba)&nbsp;40-41</p><p>Celoživotní profesní vzdělávání zeměměřičů v Česku 41</p>

redakce

vyvěšeno: 07.01.2014
ID článku: 4406


Z časopisu Zeměměřič č. 09-11a12
[Server] Přečtěte siPrůvodce číslem [Pošta]