[Home Page]

Obsah 15. ročníku časopisu Zeměměřič

Číslo 01+02/2008: 

IX. mezinárodní konference o KN v Olomouci (J. Rydval), Současnost a budoucnost KN ČR (K. Večeře), Súčasnosť a budúcnosť KN SR (V. Staňkovský) 6-7

Výběrový přehled totálních stanic (T. Jiřikovský) 9-11

Digitalizace KM (Nemoforum) 12-14

Geometráky vytvořené na webu (T. Cajthaml, F. Beneš) 15-18

PROLAND: Jak vyzrát na rebonitace (M. Votoček) 18

KN v právní a tech. praxi (Třebíč) 19

O reorganizaci PÚ (K. Kaulich) 20

Sporná hranice aneb jak na to (V. Svoboda) 21

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví (R. Dušek) 22

Vyšší nebo nižší (J. Kabeláč, P. Novák) 23

Koutek problémů I. (L. Línková) 23, 30

Zeměměřičský věstník, Příprava nové generace zeměměřičů (J. Růžek) 24-25

Zeměměřičem ve Walesu (J. Šivic)26-27

Potřebují čeští zeměměřiči systém celoživotního vzdělávání? (V. Slaboch) 28

Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku (V. Slaboch) 29-30

Nové trendy v měřických technologiích: soumrak geodetů? (M. Kalafut, J. Rambousek) 31

Frankfurter Buchmesse 2007 (J. Zmrzlík) 32-33

 

Číslo 03+04/2008:

GEOS 2008 (J. Šíma) 6

Stručná zpráva o zeměměřictví a katastru nemovitostí v České republice na prahu 21. století (J. Šíma) 7-11

Jak vidí soukromé firmy stav zeměměřictví a katastru v ČR? (anketa) 12-13

Vývoj kartografického znázorňování terénního reliéfu na mapách (D. Dušátko) 14-16

Stres, šikana a mobbing v geodézii a katastru (anketa) 17-19

Spolupracuje katastr s jinými IS? (J. Poláček) 20

Novinky v SW pro zeměměřiče  21

Nahlížení do KN s KM (test) 21

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví II. (R. Dušek) 22-23

Koutek problémů II. (L. Línková) 23, 30

Mount Everest přeci nikdy nebyl v Číně (J. Šimůnek) 24-25

Zeměměřičský věstník 26

Slučka, aneb jak KÚ sám parcelu k parcele sloučil 26

MISYS-KMAPY(I. Lindovský) 26

Galileo chystá další satelit 27

Zkoušky odborné způsobilosti v únoru 2008 28

Zeměměřič s otazníkem 28

Nová kniha: České katastry od 11. do 21. století (P. Polák) 29

Gróma agrimensorů: Měřící nebo kultovní přístroj? (J. Opdenberg) 30

Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království (V. Slaboch) 31

Česká kartografická nakladatelství v roce 2007 (P. Červinka) 32-33

 

Číslo 05+06/2008:

Zeměměřičský věstník (ČSGK) 5

Náročné úkoly stojí před evropskými geodety (H. Elmstroem) 6-9

Terestrické skenovací systémy - výběrový přehled (T. Křemen, B. Koska) 10-12

Predátor nečetl Zeměměřiče při úporném boji vesmírných oblud (R. Petr) 13

Uchránili český katastr (rozhovor s T. Mikoláškem) 14-15

Koutek problémů III. (L. Línková) 16

Zeměměřiči s ? (D. Dušátko) 16

Virtuální 3D modely měst (J. Štronerová) 17-18

Pasport komunikací a špekáčky (I. Lindovský) 18

Fotogrammetrie 3 - Digitální metody a laserové skenování (M. Štroner) 19

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví III. (R. Dušek) 20

Mapa roku 2007 (A. Vondráková) 21

KPÚ opět v Třebíči (E. Eliášová) 22-24

Domapování zastavěného území obce při zpracování KPÚ jako součást zakázky KPÚ (P. Pospíšil) 22-25

Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k PÚ (J. Košťál) 24-25

Osamostatnění pozemkových úřadů (rozhovor s J. Vítkem) 26

CPD zeměměřičů v Austrálii (V. Slaboch) 27

Zeměměřičem na NZ (L. Smrž) 28-29

Vývoj kartografického znázorňování terénního reliéfu na mapách II. (D. Dušátko) 30-32

Na Slovácku jsou lidé hrdí (Sv. Sedláčková) 33

Servis Zeměměřiče (řádková inzerce) 34

 

Číslo 07+08/2008:

Rychlý přehled 4-5

Pojištění a ÚOZI, dotazník 6-7

Pojištění a geodetická firma (Zdeňka Tichá) 10-11

Jaké jsou ceny v geodézii? (výběr cen přístrojů a vybavení) 10-11

Vláda ČR řekla NE 12

A co na to Milan Talich? (Milan Talich) 12

Kolik máme ÚOZI? 13

Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech (Martin Raška) 14-15

Počtrnácté se společnostmi Gepro a Atlas (firemní článek) 17

Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči (Radek Petr) 18

Kde je Peklo v Zemi? (Lenka Línková) 18

Jste pokračovateli Leonarda da Vinci (rozhovor s Jurajem Jakubisko) 34

Kurz tvořivého myšlení - 4. díl (Radek Dušek) 20

Návod k použití Zeměměřiče 21

Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny (Petr Polák, Radek Petr) 22-23

Třetí ročník IG5 dal všem zabrat (Petr Pokorný) 24-25

Spolupráca v oblasti PÚ na Slovensku (Daniela Navrátilová) 26

Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA (Václav Slaboch) 34

Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2 880 (kolektiv) 30

Stabilní katastr (Pavla Kostková, Jitka Římalová) 31

Skalské ozvěny (Slavoj Hokr) 33

Heslo zeměměřictví (Jarmila Nováková Klingerová) 33

Servis Zeměměřiče (řád. inzerce) 34

 

Číslo 09+10/2008:

Rychlý přehled 4

Jaká je výměra v koutku problémů? 5

Opravdové skvosty na starých mapách 5

Digitalizace, digitalizace, digitalizace... katastrálních map (rozhovor s Ing. Karlem Večeře) 6-9

Výsledky ankety: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny - 2008 10-11

Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání? 12-14

Návrh na zápis budovy 15

Pokroky ve fotogrammetrii, dálkovém průzkumu Země a geoinformační vědě 16-18

K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PRO 19

K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PROTI 20

K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PRO i PROTI 21

Obrana a výboj, význam map ve válečných konfliktech tří století 22-25

Tisky topografických sekcí třetího vojenského mapování dostupné všem 26-27

Topografické sekce 1:25 000 třetího vojenského mapování 28

Testování laserového dálkoměru TruPulse 200 29

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví - (5. díl) 30

To nejlepší od Leica Geosystems 31

Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Švédsku 32

Zpracování ÚAP v praxi 33

Jaká je tedy výměra v koutku problémů? 33

Servis Zeměměřiče (řád. inzerce) 34

 

Číslo 11+12/2008:

Rychlý přehled 4

Pentagram v koutku problémů (L. Línková) 4, 28 

Obrovské notářské lobby? (rozhovor s K. Večeře) 5

Jak pracují notáři? 5

Mapa přibližných hranic ČESKO-SLOVENSKÉHO státu (T. Grim) 6

Státní hranice mezi Českem a Slovenskem (Zd. Kurečka) 7-11

Geodetické body a Kristovy rány (rozhovor s T. Halíkem) 13

Google Earth a glóbus ďábla Wolanda (G. Karský) 14

Význam celoživotního vzdělávání (J. Bureš) 15-17 

Jak pojistit geodetickou firmu? (Zd. Tichá) 18-19 

Po stopách dávných farmářských stezek v Austrálii (J. Grygar) 20 

Leonardo da Vinci - genius a kartograf (Dr. Dušátko) 21-23 

Více než 350 účastníků setkání 23 

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví - 6.díl (R. Dušek) 24 

TOPCON na Intergeo 2008 (Jar. Slabý) 25

Ostrava hostila zeměměřiče v dopravě (Zd. Tichá) 26-28 

Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIV. (Jar. Švec, E. Eliášová) 29

Obrana a výboj, význam map ve válečných konfliktech tří století - 2. díl (Zd. Munzar, T. Kykal) 30-33

Servis Zeměměřiče (řádková inzerce) 34

redakce

vyvěšeno: 07.01.2014
ID článku: 4407


Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
[Server] Přečtěte siPrůvodce číslem [Pošta]