[Home Page]

Obsah 14. ročníku časopisu Zeměměřič

<p><h4>Číslo 1+2/2007:&nbsp;</h4>2 Nabídka firmy GEOTRONICS<br />4 Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti<br />5 Novým místopředsedou ČÚZK je ... ing. Karel Štencel<br />7 Geomatika verzus geoinformatika<br />8 České vysoké učení technické oslavilo 300 let<br />10 Tunely, štoly a vytyčování – 1. díl<br />12 S komunisty se nemluví, s geodety ano<br />17 Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«<br />18 Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech<br />20 »Pevnou půdu pod nohama« – výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře<br />21 Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře<br />22 Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má<br />25 CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«<br />25 Informace – pouze pro předplatitele<br />27 Knižní novinky<br />28 Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu<br />28 To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko<br />29 GEOS – 2. mezinárodní veletrh<br />30 Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa<br />30 Internetový obchod GEUSWARE<br />31 Nový stavební zákon a MISYS<br />32 Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru<br />33 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />34 Zeměměřické památky v ČR (díl 22.) – dodatky z Pardubického kraje<br />35 Odborný seminář Workshop 2007<br />35 Nabídka firmy Geodetické centrum<br />36 Geodetické informační dny – díl 1.<br />38 Mnichov hostil největší kongres v historii FIG<br />39 Zeměměřictví v novém stavením zákoně a vyhláškách<br />40 Sympozium z dějin geodézie a kartograře v NTM<br />40 Opustili nás&nbsp;<br />40 Informace ČSGK<br />41 Informace pro členy ČSGK – členské příspěvky na rok 2007<br />41 Kalendárium<br />42 Nová prováděcí vyhláška – dokončení<br />44 Volná místa<br />45 Second hand; Krádež<br />46 Greenwich a zatmění<br />48 Nabídka firmy GEFOS<br />&nbsp;<br /><h4>Číslo 3/2007:</h4>2 Nabídka firmy GEODIS<br />4 Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo<br />7 Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče<br />8 Databázi »Kdo je kdo v oboru« na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři<br />9 Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie<br />9 Internetový obchod GEUSWARE<br />11 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />12 Nabídka firmy GEOTRONICS<br />13 Východní body Křovákovy sítů<br />13 Turnaj geodetů a kartografie 2007<br />14 Zeměměřičem na Aljašce<br />14 Prezentace firmy GB-geodezie<br />15 Polští geodeti, studenti a svazy<br />16 Tunely, štoly a vytyčování – 2. díl<br />19 Informace – pouze pro předplatitele<br />20 První diskuse nad novou vyhláškou: »Oválky a jiné novinky«<br />21 KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku<br />22 Hurá! »G++« je tady!<br />22 Geodetický přebor v šachu 2006<br />23 Geopárty 2006<br />24 Jaké bylo turistické léto na mapách?<br />25 Volná místa (SOKKIA)<br />26 Frankfurter Buchmesse<br />28 Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojě – novinka na ČVUT v Praze<br />30 Juniorstav 2007<br />31 Nabídka firmy Geodetické centrum<br />32 Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu<br />32 Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury<br />33 Zeměměřické památky v ČR (díl 23.) – dodatky ze Středočeského kraje<br />34 Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely<br />35 Turnaj geodetů a kartografů 2007<br />36 Geodetické informační dny – díl 2.<br />37 Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?<br />41 Mnichov hostil největší kongres v historiiFIG– část 2.<br />43 Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně<br />44 Národní delegáti za Českou republiku ve FIG<br />45 Krátké zprávy Zeměměřiče<br />46 Volná místa<br />47 Nabídka firmy SOKKIA<br />48 Nabídka firmy GEFOS<br />&nbsp;<br /><h4>Číslo 4/2007:</h4>2 Nabídka firmy GEODIS<br />4 »Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální« říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda<br />4 Informace – pouze pro předplatitele<br />5 Internetový obchod GEOSERVER<br />7 Konference KATASTR – diskuse k nové vyhlášce<br />9 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />11 Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...<br />11 Nabídka firmy HEDERA ZIMA<br />13 Geodézia pre archeológiu<br />15 Internetový obchod GEUSWARE<br />16 Tunely, štoly a vytyčování – 3. díl<br />19 Nabídka firmy GEOPEN<br />20 Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) dodatky – profesoři, observatoře atd.<br />22 Mapa roku<br />22 Kdo donutil plout kontinenty?<br />24 Mnichov hostil největší kongres v historiiFIG– část 3.<br />25 GEOS 2007<br />27 Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičě<br />27 Setkání geodetů 2007<br />28 Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických pláně na webu<br />29 Volná místa<br />29 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />30 Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok – D8<br />32 Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřick ých přístrojě akademika Františ ka Čechury na VŠB-TU v Ostravě<br />33 Absolventi po 50 letech<br />34 Geodetické informační dny – díl 3.<br />36 Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?<br />37 Dějiny zeměměřictví a pozemkov ých úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje<br />38 Krátké zprávy Zeměměřiče<br />39 Nabídka firmy SOKKIA<br />40 Nabídka firmy GEFOS&nbsp;<br />&nbsp;<br /><h4>Číslo 5/2007:</h4>2 Nabídka firmy GEODIS<br />4 Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce<br />5 Nabídka firmy HEDERA ZIMA<br />9 Proč jste si vybral ing. Štencela?<br />9 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />10 Tunely, štoly a vytyčování – 4. díl<br />12 Nabídka firmy GEOTRONICS<br />13 Internetový obchod GEUSWARE<br />14 Informace z ukončené kontrolní akce »Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgáně s majetkem státu a řnančními prostředky státního rozpočtu«<br />16 Výběrové řízení v okrese na severu<br />17 Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku<br />17 Ohlédnutí za letošním G++<br />18 Technické dílo roku 2006: MISYS – geograřcký informační systém pro kancelář i automobil<br />19 Informace – pouze pro předplatitele<br />19 Internetový obchod GEOSERVER<br />20 Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)<br />24 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />24 WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí<br />25 XII. konference Voda a pozemkové úpravy<br />26 Odborná skupina KN obnovila činnost<br />26 Rekordní účast na třebíčském semináři<br />27 »Aktuální problémy inženýrské geodézie« ve Varšavě<br />28 Informace pro členy ČSGK – členské příspěvky na rok 2007<br />28 Sborníky GEOS 2006, 2007<br />29 Slovensko–polsko–české geodetické dny<br />30 Knižní novinky<br />30 Volná místa; Second hand<br />31 Nabídka firmy SOKKIA<br />32 Nabídka firmy GEFOS&nbsp;<br />&nbsp;<br /><h4>Číslo 6+7/2007:</h4>2 Nabídka firmy GEODIS<br />4 Svět knihy 2007 – bilancování a budoucnost české komerční kartograře<br />5 Nabídka firmy GEOPEN<br />6 Internetový obchod GEUSWARE<br />7 Nabídka firmy AUTODESK<br />8 Zeměměřičem v Irsku<br />10 Nabídka firmy GEOTRONICS<br />11 Dotaz do Vševědny: Diskuze k nové vyhlášce (3. část)<br />11 GEOMATIKA – přednáškový cyklus<br />13 Staňte se zprostředkovatelem inzerce v Zeměměřiči<br />14 Geometrické plány a nová vyhláška<br />16 Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb.<br />16 Podnikatelé a úředníci v Jmk společně<br />16 Informace – pouze pro předplatitele<br />17 5. ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů<br />22 Nabídka firmy EUROSENSE<br />25 Geodetické informační dny – díl 4.<br />26 Proč je sv. Tomáš, apoštol patronem zeměměřičě?<br />27 Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé<br />28 Geodetům zdar! – křičeli jsme na sebe přes dvěr<br />29 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />30 Přesné určení výšky Mount Everestu se započtením sněhové vrstvy<br />33 Fandí řrefoxu Google nebo farmáři?<br />33 Volná místa<br />33 Internetový obchod GEOSERVER<br />34 Tunely, štoly a vytyčování – 5. díl<br />36 Technické dílo roku 2006: Interaktivní 3D vizualizace Mikroregionu Novobystřicko<br />38 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />38 Knižní novinky<br />39 Nabídka firmy SOKKIA<br />40 Nabídka firmy GEFOS&nbsp;<br />&nbsp;<br /><h4>Číslo 8+9/2007:</h4>2 Nabídka firmy GEODIS<br />4 Chomutovští bojovníci s větrnými mlýny podali trestní oznámení<br />6 Internetový obchod GEUSWARE<br />7 Trestní oznámení<br />8 Volná místa, Second hand<br />9 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />10 Seminář Vyhláška č. 26/2007 Sb.<br />11 Změny a předpoklady dalšího vý- voje legislativy v rezortu ČÚZK<br />11 Informace – pouze pro předplatitele<br />13 Nabídka firmy GEOPEN<br />14 Dotaz do Vševědny: Postup při stížnosti na KÚ<br />16 Viva Geodesia<br />17 Seznam nových ÚOZI za rok 2006/7<br />19 Nabídka firmy GEOVAP<br />20 Nabídka firmy GEODIS<br />22 Poři&#236;te si GEPRO – CAR<br />23 Tvorba cen a výpočet poplatkě v Porýní – Falci: Moderní stanovení honorářě v zeměměřictví<br />24 Zeměměřič ve španělské vesnici<br />26 SPŠ zeměměřická na IG5<br />28 Román Franze Kafky Zámek patří mezi základní díla evropské literatury dvacátého století<br />28 Zeměměřič s otazníkem<br />28 Internetový obchod GEOSERVER<br />29 Geodetické informační dny – díl 5.<br />30 GPS údaje u digitálních fotograří: využití v aplikacích a na internetu<br />30 Katastr nemovitostí v Třebíči<br />31 Tunely, štoly a vytyčování – 6. díl<br />31 43. Geodetické informační dny<br />33 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />34 XIII. Slovensko – Polsko – České geodetické dny<br />35 Aktuální problémy inženýrské geodézie<br />36 300 let od založení ČVUT v Praze<br />39 Nabídka firmy SOKKIA<br />40 Nabídka firmy GEFOS&nbsp;<br />&nbsp;<br /><h4>Číslo 10/2007:</h4>2 Nabídka firmy GEODIS<br />4 Scientia est potentia: Několik postřehě ze sympozia 2. komise řG<br />6 43. Geodetické informační dny<br />7 Co je to eLearning (e – learning)?<br />7 Informace – pouze pro předplatitele<br />8 CLGE je Comité de Liaison des Géome`tres Européens...<br />12 Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k prěkazné hodnotů zápisníku a protokolu o výpočtu – část 1.<br />13 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />16 Nabídka firma GEOTRONICS<br />17 Nabídka firmy NATURA HRADEC<br />18 Nabídka firmy EMOS<br />19 Zanikající umění měření<br />20 Geomagnetická metoda ovlivňování pohybu umělých družic Země<br />21 IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí<br />21 Nabídka firmy GEOPEN<br />22 Orientační mapa parcel a KOKEŠ<br />23 Dějiny zeměměřictví a pozemkov ých úprav v Čechách a na Moravě<br />23 Internetový obchod GEUSWARE<br />24 Kauza »Rakovnické události« aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany<br />26 Tisková oprava: Šotek Parcelníček si tentokrát zařádil na velmi tenkém ledě<br />28 Geodetické informační dny – díl 6.<br />28 Volná místa<br />29 Tunely, štoly a vytyčování – 7. díl<br />30 Internetový obchod GEOSERVER<br />31 Nabídka firmy GEODIS<br />32 Nabídka firmy GEFOS&nbsp;<br />&nbsp;<br /><h4>Číslo 11/2007:</h4>I Informace pro předplatitele<br />I Volná místa; Second hand<br />II Kauzy v Zeměměřiči – aktuální stav<br />2 Nabídka firmy GEODIS<br />4 Stavební geodézie na veletrhu INTERGEO 2007<br />6 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />7 Veletrh INTERGEO 2007 očima řrem<br />9 Seminář Družicové metody v geodetick ých pracích<br />9 Internetový obchod GEOSERVER<br />10 INTERGEO 2007 – »It’s a magic«<br />12 Prezentace firmy GEPRO<br />13 Německé INTERGEO po třinácté<br />14 Projekt ERDF Domenico Martinelli<br />15 Dálkový přístup do katastru nemovitostí<br />16 V nejbližší době nás čeká<br />16 IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí<br />17 Nabídka firma GEOTRONICS<br />18 Studie použitelnosti Google Earth při provádění pozemkových úprav na venkově<br />18 Nabídka firmy GEOVAP<br />20 Padesát let družic a Bucharova zploštůní Země<br />20 Internetový obchod GEUSWARE<br />22 KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvaliřkace úředně oprávněn ých zeměměřičě v Evropě<br />23 Nabídka firmy GEOPEN<br />24 Jak si ulehčit a zrychlit práci?<br />26 Dotaz do Vševědny: Dokumentace o vytýčení hranice pozemku<br />27 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />28 Bezpečné měření skalních stůn a lomě<br />31 Statistika ČÚZK – potvrzování GP<br />31 Informace – pouze pro předplatitele<br />31 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />32 Tunely, štoly a vytyčování – 8. díl<br />35 Nabídka firmy SOKKIA<br />36 Nabídka firmy GEFOS<br />III Šachový turnaj geodetů vyhrál nováček<br />III Strýc spisovatele Foglara byl civilní geometr v Ledči<br />IV Zeměměřič s otazníkem&nbsp;<br />&nbsp;<br /><h4>Číslo 12/2007:</h4>1 Internetový obchod GEOOBCHOD<br />2 Nabídka firmy GEODIS<br />4 Využití měření v reálném čase v zeměměřických pracích pro KN<br />8 Máme otevřené dveře na evropsk ý pracovní trh<br />8 Boloňská deklarace, omyly a mýty<br />10 Moravské kartograřcké centrum je otevřeno<br />12 V Moskvě svět tleskal české kartograři<br />14 Andorra uskutečňuje svěj katastr<br />15 Odborně zpěsobilá osoba<br />16 Seznam nových ÚOZI za rok 2007<br />16 Jaký by měl být časopis v příštím roce?<br />17 Jak je to s S – JTSK<br />18 Satelitní atlas světa oslavil první narozeniny<br />19 Přihlaste své dílo do soutůže Mapa roku<br />20 Tunely, štoly a vytyčování – 9. díl<br />23 Zeměměřické památky v ČR (díl 26.) – dodatek<br />25 Pozor! Fotografujete? Fotografujte!<br />26 Velkoformátové tiskárny: velký redakční přehled a test 11 tiskáren<br />29 Internetový obchod GEOSERVER<br />30 Informace – pouze pro předplatitele<br />31 Katastr nemovitostí v právní a technické praxi<br />31 Internetový obchod GEUSWARE<br />32 Se společnostmi GEPRO a ATLAS potřinácté<br />34 Pentax W – 800<br />34 Nabídka firmy GEOPEN<br />35 PowerTopoCE<br />36 Pravomocný rozsudek o jednom z pozemkě geodetické observatoře<br />38 STREETMAPPER – Mobilní mapování používající tzv. LiDAR (Light Detection and Ranging) technologii<br />39 Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k prěkazné hodnotů zápisníku a protokolu o výpočtu – část 2.<br />45 »Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele<br />46 »Kulatá« výročí z dějin zeměměřictví v roce 2007<br />46 Volná místa; Second hand<br />47 Nabídka firma GEOTRONICS<br />48 Nabídka firmy GEFOS&nbsp;</p>

redakce

vyvěšeno: 07.01.2014
ID článku: 4408


Z časopisu Zeměměřič č. 07-11a12
[Server] Přečtěte siPrůvodce číslem [Pošta]