[Home Page]

Data SGI ve VFK volně ke stažení

Od včerejška jsou volně ke stažení data SGI ve VF ISKN – viz aktualita na http://www.cuzk.cz nebo přímo http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-format-KN/Vystupy-dat-ISKN-ve-vymennych-formatech.aspx .

Aktualizace bude probíhat jednou měsíčně, data jsou členěná po katastrálních pracovištích nebo po katastrálních územích.

Jiří Veselý, ČÚZK, sekce centrální databáze KN

vyvěšeno: 17.01.2014
ID článku: 4412
další informace:www.cuzk.cz
www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-format-KN/Vystupy-dat-ISKN-ve-vymennych-formatech.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]