[Home Page]

Nová vyhláška v pozemkových úpravách

Dne 21.1.2014 byla rozeslána nová částka č. 6 Sbírky zákonů, která obsahuje zcela novou vyhlášku Ministerstva zemědělství k provádění pozemkových úprav: Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
Tato nová vyhláška č. 13/2014 Sb., nabude své účinnosti až dnem 1.2.2014.

Oficiální stejnopis celé částky 6 Sbírky zákonů s novou vyhláškou je již dostupný ke stažení ve formátu „pdf“ na serveru Ministerstva vnitra, na URL: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Dnem 1.2.2014 se tak současně ruší dosavadní Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

zdroj Konference katastr

vyvěšeno: 22.01.2014
ID článku: 4415
další informace: aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Pozemkové úpravy Přečtěte si
[Pošta]