[Home Page]

Soutěž Mapa roku s uzávěrkou na konci ledna

V letošním roce probíhá v pořadí již 16. ročník kartografické soutěže Mapa roku. Dovolujeme si proto všechny producenty a autory kartografických děl vyzvat k účasti v prestižním kartografickém klání, které již tradičně vyhodnocuje nejlepší kartografickou produkci za kalendářní rok. Přihlásit lze jakékoliv kartografické produkty - atlasy, edice map, průvodce s mapami, samostatná kartografická díla, mapové portály, aplikace a další.

V letošním roce se slavnostní vyhlášení výsledků uskuteční 28. února 2014 v rámci Kartografického dne v Olomouci (na závěr mezinárodní konference CARTOCON 2014), proto je přihláška posunuta již na 31. 1. 2014.

Více informací na http://www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/

V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám k dispozici.

Alena Vondráková

vyvěšeno: 22.01.2014
ID článku: 4416
další informace: www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server]
Kartografie
GIS Z domova
[Pošta]