[Home Page]

Nový formát textového souboru pro ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

Český úřad zeměměřický a katastrální stanovil podle § 18 odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. nový formát textového souboru pro ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě.

Při ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě se postupuje podle § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen zákon o zeměměřictví).

Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě je možné provádět prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, který je doplněný pro potřeby ověřování výsledků zeměměřických činností údaji o úředně oprávněném zeměměřickém inženýrovi (dále též ÚOZI) v rozsahu stanoveném v § 16 odst. 4 písm. a) až c) zákona o zeměměřictví.
Doporučený formát údajů o ÚOZI v certifikátu je: Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, rozsah oprávnění: , číslo oprávnění: <číslo>. Tento certifikát lze získat u certifikační autority, pro vydání takto doplněného certifikátu si certifikační autorita vyžádá od ÚOZI předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. K elektronickému podpisu se připojuje kvalifikované časové razítko. Kvalifikovaný systémový certifikát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti...

Převzato z www.cuzk.cz, kde jsou od 3.2.2014 další informace - viz link.

redakce

vyvěšeno: 05.02.2014
ID článku: 4419
další informace: cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Zivotni-situace/Overovani-vysledku-zememerickych-cinnosti-v-elektr.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]