[Home Page]

Nová verze aplikace Nahlížení do katastru

Dne 1.2.2014 byla nainstalována nová verze aplikace Nahlížení do KN. Mezi hlavní změny patří:

- vyhledávání a zobrazování práva stavby, viz § 3 odstavec 1) písmeno f) zákona č. 256/2013 Sb. (zákon o katastru nemovitostí, dále NKZ),
- zobrazování přídatného spoluvlastnictví, viz § 11 odstavec 1) písmeno i) NKZ,
- změna zobrazování staveb, které jsou součástí pozemku nebo práva stavby,
- možnost vyhledání řízení V pomocí čísla pomocného řízení ZPV (pokud byl návrh na vklad vytvořen pomocí aplikace Návrh na vklad, je součástí výstupu na poslední straně i číslo pomocného řízení).

Upozornění: stavby, které jsou součástí pozemku nebo práva stavby, se již nezobrazují jako samostatná sestava, ale zobrazují se jako součást informace o pozemku/právu stavby.
Zdroj: ČÚZK

redakce

vyvěšeno: 05.02.2014
ID článku: 4420
další informace: nahlizenidokn.cuzk.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Software
[Pošta]