[Home Page]

Obsah čísla 1+2/2014

2 - Zdvojená mechanická kalkulačka Brunsviga

4-5 - Buď In – Nové rezortní stránky, Seminář Nový katastrální zákon, Data SGI ve VFK volně ke stažení, Geodetické přístroje a pomůcky z historických sbírek fi rmy GP, Noví ÚOZI, Český geodet na Jižním pólu, Sluneční hodiny – žádost o pomoc, 60 let Kartografie Praha

6-8 - Nový katastrální zákon – přednáška JUDr. Barešové na semináři (red)

9 - Jak železničáři vidí katastr? – díl 9. Galerie KM (red)

10-13 - Čí je spadlý strom v kolejišti a kdo zmařil evropskou dotaci? – trápení železničářů s přesností a aktuálností KMD (redakce)

14-17, 20-21 - Konference GIS Esri v ČR 2013 - zpráva o pravidelné listopadové akci, politologie a GIS, Geoinfostrategie (red)

18-19 - Plan St. Petersburg von Bibliographischen Institut (ÚAZK)

22 - Jaké je „naklonění domů“ na Ortofotu ČR (2010 – ) – zpřesnění informace o nepřesně chápaném jevu (J. Šíma)

23 - Intergeo 2013 – Essen – spolek zeměměřičů Brno na geodetickém veletrhu (Fr. Nádeníček)

24-25 - To je Normaal Amsterdams Peil – výškový systém Normal-Null (J. Weigel)

26 - Vysokou kvalitu a akreditaci – zajišťuje VÚGTK nejlepšími odborníky (E. Stanislavová)

26 - XIX. Katastr nemovitostí v právní a technické praxi – zpráva z Třebíče (J. Švec)

27 - Podstatný posun stavu věci – v kauze Rakovnické gubernie (pp)

28-31 - 20. let Zeměměřického úřadu – 3. – novodobá historie činností ve veřejném zájmu (J. Černohorský)

32-33 - Měřil v kanceláři – hříšní lidé oboru, 19. díl (pz)

32 - Změní se výška Sněžky? – nové měření = nová výška (rp)

34 - Servis Z

35 - Opravte si svou Sbírku zákonů – 1. část tiskových chyb (red)

redakce

vyvěšeno: 10.02.2014
ID článku: 4422


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server] Přečtěte siPrůvodce číslem [Pošta]