[Home Page]

49. geodetické informační dny

navazují na tradici Brněnských burz pořádaných pravidelně od roku 1962 v Brně. Cílem je odborné a společenské setkání širší odborné zeměměřické veřejnosti nad diskutovanými aktuálními tématy.
Odborná veřejnost bude seznámena v rámci doprovodné výstavy s novinkami technologií, software, přístrojového vybavení, literatury pro geodetickou praxi.

Odborný program je určen pro:
- pracovníky z oblastí katastru nemovitostí a zeměměřictví,
- pracovníky katastrálních, pozemkových a stavebních úřadů,
- pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, obcí přicházejících do styku s problematikou katastru nemovitostí, pozemkových úprav, stavební činností, apod.,
- podnikatele, investory, developery, stavební společnosti, zemědělská družstva, akciové společnosti, samostatně hospodařící zemědělce a vlastníky zemědělské půdy,
- oprávněné zeměměřické inženýry, projektanty,
- soudní znalce, komerční právníky a advokáty, realitní kanceláře,
- pracovníky územní správy a samosprávy.

Níže uvedený link zahrnuje také program akce, která bude v Brně 19. - 20. února 2014.

redakce

vyvěšeno: 10.02.2014
ID článku: 4425
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A79/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
GIS Z domova
[Pošta]