[Home Page]

Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS

Český svaz geodetů a kartografů ve spolupráci s Ústavem geodézie Fakulty stavební VUT v Brně si Vás dovolují pozvat na seminář na téma "Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS". Seminář se koná ve čtvrtek 20.3.2014 v Aule Fakulty stavební, Veveří 95, Brno.


redakce

vyvěšeno: 11.02.2014
ID článku: 4427
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/public/aktualitaDetail.asp?id=230


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server] GeodézieGIS [Pošta]