[Home Page]

Konference CARTOCON2014 a 8. ročník Kartografického dne v Olomouci

Poslední únorový týden se Olomouc stane dějištěm významné mezinárodní kartografické konference. Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zde totiž pořádá konferenci CARTOCON2014, která je vyvrcholení realizace dvouletého projektu Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Konference je nejvýznamnější kartografickou akcí, jaká se kdy v České republice konala, a to nejen plánovaným počtem 350 účastníků, ale především díky velkému množství významných zahraničních hostů. Konference CARTOCON2014 se zúčastní Executive Committee Mezinárodní kartografické asociace (ICA – International Cartographic Association), tj. prezident, sekretář a sedm viceprezidentů, zasedání zde budou mít čtyři odborné komise ICA a jedna pracovní skupina ICA, přítomna bude řada čelních světových představitelů kartografie a geoinformatiky. Na konferenci vystoupí s příspěvkem přes padesát zahraničních hostů z celého světa a další desítky odborníků z České republiky. Tematické zaměření příspěvků je velmi variabilní a směřuje do řady oborů, které kartografii a geoinformatiku využívají, zastoupení zde proto budou mít nejen akademická pracoviště, ale také veřejná správa, složky záchranného systému, komerční firmy a další. Konference tak podpoří hlavní cíl projektu NeoCartoLink, kterým je podpora vzniku národní kartografické sítě a navázá ní produktivního partnerství mezi odborníky z institucí terciárního vzdělávání (univerzity a výzkumná a vývojová pracoviště) a aplikační sféry (společnosti podnikající v oblasti kartografie a tvorby map) z celého světa.

Konference se koná v termínu 25.–28. února 2014 v Olomouci v prostorách NH Olomouc Congress, přičemž součástí konference je řada doplňkových aktivit. Mezi ty nejvýznamnější patří doprovodná výstava Kouzlo starých map ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Součástí konference je i tradiční seminář Kartografický den, který se v Olomouci uskuteční již poosmé, prezentace nejmodernějších technologií 3D tisku, varhanní koncert a další.
V pořadí 8. kartografický den proběhne netradičně v anglickém jazyce a zaměřen bude tentokrát na statistiku. Předběžný program konference a kartografického dne (oficiální program vychází jako publikace) jsou k dispozici na www.neocartolink.cz v sekci Novinky.

Podrobnosti o konferenci a registrace jsou k dispozici na www.cartocon2014.org, podrobnosti k projektu, v rámci něhož akce probíhají, jsou na www.neocartolink.cz.

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 21.02.2014
ID článku: 4431
další informace:www.neocartolink.cz
www.cartocon2014.org

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server]
Kartografie
GIS Školství
[Pošta]