[Home Page]

Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky

Od pátku 21. února 2014 do 27. dubna 2014 se koná unikátní výstava Kouzlo starých map. Výstavu pořádají Vlastivědné muzeum v Olomouci a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, Vědeckou knihovnou v Olomouci, Masarykovou univerzitou a Univerzitou Karlovou v Praze. Právě spojení takto významných institucí, které poskytly ty nejzajímavější exponáty ze svých sbírek, činí expozici velice zajímavou. Některé z vystavovaných exponátů jsou unikáty, které běžně veřejnosti dostupné nejsou, a v takovémto rozsahu, který vytváří ucelenou sbírku, zatím nikdy nebyly veřejnosti prezentovány. Výstava nabídne odborné a laické veřejnosti známé i méně známé mapy, atlasy a glóbusy, a to včetně odborných přednášek a komentovaných prohlídek. Vystavované exponáty, které vznikly v průběhu několika staletí na mnoha místech Evropy, bezpochyby návštěvníky zaujmou svým pozoruhodným obsahem, velkými rozměry, způsobem provedení nebo zvláštním osudem. Návštěvníci s hlubším zájmem (nejen) o kartografii, geografii a historii budou mít příležitost zhlédnout například repliku nejstarší dosud nalezené mapy světa (Pavlovská mapa, stáří cca 25 tisíc let), nejvýznamnější mapy z dílny Jana Amose Komenského, staré mapy světa, unikátní barokní globusy i portolánový atlas Jaume Olivese z roku 1563, nalezený až počátkem 21. století v archivech Vědecké knihovny v Olomouci. Propojením starých map a moderních technologií pak vnikla i digitální aplikace „Zobrazení Olomouce na starých mapách“, která bude návštěvníkům k dispozici prostřednictvím dotykových obrazovek.

Komentované prohlídky budou probíhat dvakrát denně, přičemž průvodci po výstavě budou studenti Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Komentovaných prohlídek tak mohou využít všichni zájemci, pro školy je navíc připraven zajímavý edukační program.
Jedinečným doplněním výstavy jsou doprovodné přednášky, které se uskuteční vždy ve středu od 15.30 do 17.00 hodin (výjimkou je první přednáška, která se koná již od 15 hodin). S příspěvky přitom vystoupí nejvýznamnější odborníci na historickou kartografii v České republice, například doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. (Masarykova univerzita, Brno), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR), PhDr. et Mgr. Eva Novotná (Univerzita Karlova v Praze) a další. Výstavu rovněž doprovází reprezentativní česko-anglický katalog.
Podrobný rozpis přednášek je k dispozici na http://www.kouzlostarychmap.cz/prednasky
Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 20. února 2014 v 17 hodin v sále Václava III. Vlastivědného muzea v Olomouci, za účasti zástupců vystavovatelů a významných hostů. Výstava Kouzlo starých map se koná při příležitosti významné mezinárodní kartografické konference CARTOCON2014, která je vyvrcholení realizace dvouletého projektu „Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Podrobnosti o výstavě jsou k dispozici na www.kouzlostarychmap.cz, podrobnosti ke konferenci CARTOCON2014 jsou k dispozici na www.cartocon2014.org a podrobnosti k projektu, v rámci něhož akce probíhají, jsou na www.neocartolink.cz.

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 21.02.2014
ID článku: 4432
další informace: www.kouzlostarychmap.cz/prednasky

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server]
Kartografie
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]