[Home Page]

Společnost Bentley uvádí program SELECT v nové podobě pod názvem Open Access

Společnost Bentley Systems, světový leader v oblasti softwarových řešení pro správu infrastruktury, oznámila nové rozšíření svého programu podpory Bentley SELECT.

Program SELECT Open Access nabízí všem předplatitelům neomezený přístup k celému portfoliu klientských (desktop) produktů Bentley pro tvorbu a analýzu obsahu. Každý uživatel má možnost využít optimální kombinaci produktů společnosti Bentley Systems pro řešení svých projektů a využít výhody, které předplatitelé získávají ve formě praktického a ekonomicky výhodného čtvrtletního licencování a školení pro uživatele nových produktů prostřednictvím programu Bentley LEARN.

Díky SELECT Open Access odstraní uživatelé rizika při volbě jednorázového nákupu konkrétní aplikace. Tento program umožňuje využívat všechny aplikace společnosti Bentley Systems nad rámec zakoupených licencí automaticky a prakticky je fakturuje jako čtvrtletní licence, vždy na konci každého kalendářního čtvrtletí.

Současně společnost Bentley Systems zahajuje provoz rozšířených Bentley CONNECT SELECTservices, které nahradí stávající technologii pro distribuci licencí SELECTserver a postupně nabídnou širokou škálu doplňkových služeb Bentley CONNECT především v oblasti podpory správy infrastrukturálních projektů. Tento nový „uživatelský prostor“, Bentley CONNECT, poskytne každému uživateli personalizované prostředí s přehledy o stavu vlastních projektů, propojení s mezioborovými týmy spolupracujících organizací nebo propojení v rámci dodavatelského řetězce, to vše s cílem urychlit a zkvalitnit pracovní postupy a procesy.

Stávající předplatitelé programu Bentley SELECT mohou v průběhu roku 2014 přejít na SELECT Open Access kdykoli od tohoto okamžiku až do data, kdy končí jejich stávající roční cyklus předplatného. Předplatitelé, kteří si nezvolí SELECT Open Access, budou dále pokračovat v stávajícím programu SELECT Basic Access. I pro předplatitele programu SELECT Basic Access platí, že licence využívající nad rámec zakoupeného počtu licencí budou fakturovány na čtvrtletní bázi, avšak za méně výhodnou sazbu.

Přechod uživatelů na službu Bentley CONNECT SELECTservices bude automatický, bez nutnosti jejich zásahu, pokud užívají SELECTserver jako službu hostovanou společností Bentley Systems. Ti, kteří stále provozují vlastní, starší lokální verzi SELECTserver, budou využívat Bentley CONNECT SELECTservices nejpozději od data, kdy jim končí stávající roční cyklus v programu SELECT.

Bentley CONNECT SELECTservices nabízí maximální výkon, zabezpečení a jednoduchou správu uživatelských profilů s individuální identifikací uživatele. Na základě těchto informací uživatel bezpečně a adresně využívá všechny výhody programu SELECT Open Access, čtvrtletní licence a správu Passport licencí. Současně s tím může uživatel využívat personalizovaná doporučení, týkající se uživatelských funkcí nebo možnosti vzdělávání v rámci služeb Bentley LEARN.

K používání softwaru nad rámec stávajícího počtu zakoupených licencí opravňuje uhrazení poplatku za čtvrtletní licenci. Předplatitelé programu SELECT obdrží na konci každého kalendářního čtvrtletí faktury za čtvrtletní licence, pokud v daném čtvrtletí využívali software nad rámec počtu zakoupených licencí. Například nadlimitní využití v období od 1. ledna do 31. března bude fakturováno na konci března. V programu SELECT Open Access bude při nadlimitním využití účtován nominální poplatek za čtvrtletní licenci pro uvedeného (jmenovaného) uživatele ve výši 14% doporučené maloobchodní ceny plné licence. Pro předplatitele programu SELECT Basic Access bude nominální poplatek za stejné nadlimitní využití činit 16%. Na nominální poplatky za čtvrtletní licence se v obou případech vztahuje standardní množstevní sleva.

Pokud předplatitelé programu SELECT Open Access očekávají větší využití, mohou pro jmenované uživatele objednat čtvrtletní licence předem. Předplatitelé mohou též kdykoli zakoupit plné licence, pokud očekávají, že budou licence potřebovat dlouhodobě (poplatky za čtvrtletní licence se při zakoupení plných licence neúčtují.)

Pro připomenutí, využití licencí v programu SELECT se vyhodnocuje na základě následujících údajů:

Požadavky na uhrazení čtvrtletní licence se v roce 2014 vyhodnocují následovně:

V roce 2013 představila společnost Bentley nově pojmenovaný Bentley Connections Passport, v němž se spojuje hodnota dřívějších ProjectWise a AssetWise Passports. (Jedná se o licenci přístupu ke službám aplikačních serverů Bentley Systems.) Inovace připravené v programu SELECT umožňují od roku 2014 přidělovat tyto přístupy (Bentley Connections Passport) konkrétnímu uživateli přímo prostřednictvím služby Bentley CONNECT SELECTservices. Bentley Connections Passport umožňuje jmenovanému uživateli využít všechny aplikace, k nimž se lze dostat, včetně příslušných mobilních aplikací a klientů pro stolní počítač a prohlížeč. Prostřednictvím služby Bentley CONNECT mají tito uživatelé také zabezpečen přístup do autorizovaných cloudových služeb na úrovni projektu, jakmile tyto budou k dispozici. Konkrétní správce Bentley CONNECT může tyto licence přidělovat či následně přeřazovat dle potřeby. (Bentley Connections Passport nevyžadují trvalou licenci a na základě předplatného se spravují pro každého požadovaného konkrétního uživatele. Na fakturách za prodloužení programu SELECT je uvedena řádková položka pro výši předplatného za Bentley Connections Passport, včetně těch, které byly využity v minulém smluvním období. Mnoho předplatitelů využívalo předplacené Bentley Passports, které byly v minulosti nabízeny k předplatnému služby MicroStation SELECT, avšak tato nabídka již není k dispozici.)

Společnost Bentley Systems věří, že díky všem těmto změnám ušetří předplatitelé programu SELECT čas, administrativu a získají pružnost v možnosti využívat portfolia produktů.

Bentley Systems, Inc.

vyvěšeno: 25.02.2014
poslední aktualizace: 05.03.2014
ID článku: 4436
další informace: selectservices.bentley.com/en-US/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server] Software [Pošta]