[Home Page]

Správní řízení zahájeno

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně dne 25. 3. 2014 napsal redakci Zeměměřiče přes datovou schránku:

Dne 14.3.2014 bylo Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Brně (dále jen ZKI v Brně) doručena písemnost, týkající se Kv. P., která údajně „vykonává odborné geodetické práce neoprávněně, tzn. bez patřičného vzdělání“. Z písemnosti je zřejmé že se jedná o postoupení redakci doručeného podnětu.

Ve smyslu čl. 30 odstavec 1 Jednacího řádu ZKI (č.j. ČÚZK-21732/2013-14 z 16.12.2013) ZKI prověřil existenci důvodů pro zahájení řízení pro porušení pořádku. Bylo zjištěno, že v redakci uváděných, ale i dalších případech, bylo podezření na porušení pořádku potvrzeno.

Z výše uvedeného důvodu bude zahájeno správní řízení jak s výše uvedenou osobou, tak i s ÚOZI, které takové jednání připustili.
S pozdravem...

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 25.03.2014
ID článku: 4445


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí KGK
[Pošta]