[Home Page]

Dohady kolem katastrálních map v  sáhovém měřítku přepracovaných do S-JTSK

V resortu ČÚZK se při nejrůznějších příležitostech opakují názory, které asi nejsou správné a přesné. Vzhledem ke zkušenostem, že Stokrát opakovaná lež se stává pravdou (J. G.), rozhodla se redakce časopisu Zeměměřič prodiskutovat následující tvrzení a dopídit se tak objektivní pravdy.

1. Mezi souřadnicovými systémy stabilního katastru a S-JTSK JE nebo NENÍ jednoznačný matematický vztah?

2. Při převodu sáhových katastrálních map do absolutního systému S-JTSK MOHOU nebo NEMOHOU být beze zbytku odstraněny všechny deformace nebo posuny obsahu původního díla vůči jeho skutečné absolutní poloze v
 terénu?

3. Absolutní polohová přesnost původní katastrální mapy v sáhovém měřítku MUSÍ nebo NEMUSÍ být až 5násobně horší než její relativní přesnost vzhledem k
 tomu, že grafická triangulace v měřítku 1: 14 000 byla 5násobně méně přesná než samotné podrobné měření prováděné v měřítku 1: 2880?

4. Absolutní přesnost původních map vyhotovených před 180 lety LZE nebo NELZE zvýšit jedině vyhledáním identických bodů, které již existovaly v té době. Jinak souřadnice v
 S-JTSK  nemohou konkurovat svou absolutní přesností údajům získaným z původních relativních vazeb.

Pokud s tvrzeními ad 1 - 5 souhlasíte či nesouhlasíte a chcete s vaším názorem seznámit jiné zeměměřiče (ať již s uvedením jména nebo se zachováním anonymity), učiňte tak emailem na adresu  redakce@zememeric.cz


Reakci očekáváme do konce dubna 2014. Děkujeme

redakce

vyvěšeno: 15.04.2014
poslední aktualizace: 17.04.2014
ID článku: 4461


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]