[Home Page]

Galerie KMD

Skelná Huť (okres Klatovy) – pootočení budovy na st. 22 o 8,2 m, částí zasahuje do ostatní komunikace parcelní číslo 1020/1

k.ú. Skelná Huť [654680], KP Klatovy, druh mapy KMD (2010), vlastnické právo obec Chudenice (1020/1), M. a V. Bulínovi (st. 22 a 79/2)

Y = 849 140 X = 1118 210

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1513996404&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 28. 11. 2013

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4462


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]