[Home Page]

Galerie KMD

Moldava (okres Teplice) - současná silnice 2. třídy prochází až 16 m soukromým pozemkem parcelní číslo 329/3 bez zápisu v katastru a zobrazení na katastrální mapě. Chyba převzata i do nového vydání Státní mapy 1 : 5000

k.ú. Moldava [698300], KP Teplice, druh mapy KMD (2011), vlastnické právo J. Sviták (329/3), Ústecký kraj (874/2 a 873)

Y = 786 470 X = 965 690

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1084953509&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 28. 11. 2013

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4463


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]