[Home Page]

Galerie KMD

Rynartice (okres Děčín) - posun obrazu ostatní komunikace parcelní číslo 373/2 a související hranice pozemků p.č. 373/3, 374/4, 374/9 a 374/10 na úkor plochy pozemků p.č. 379/1 a 379/2 o 4,5 m.

k.ú. Rynartice [659274], KP Děčín, druh mapy KMD (2011), vlastnické právo obec Jetřichovice, (373/2), P. Toman (373/3), D. Krčilová, S. Žusťák (373/4), DUNA Invest, s.r.o. (373/9), S. Práglová (373/10) a Státní pozemkový úřad (379/1 a 379/2).

Y = 731 650 X = 959 280

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1411157502&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 28. 11. 2013

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4465


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]