[Home Page]

Galerie KMD

Ježov (okres Hodonín) - napřímená obecní ostatní komunikace parcelní číslo 2432/1 vede ve skutečnosti až 10 m v pozemcích orné půdy soukromých vlastníků.

k.ú. Ježov [659509], KP Kyjov, druh mapy KMD (2010), vlastnické právo Z. Březinová, V. Slabák (957/147), J. Žůrek (957/148), AGRO Žádovice a A. Mítek (957/149, 957/151, 957/152, 957/153), R. Bábíková (957/154), F. a M. Daněčkovi (957/141).

Y = 556 440 X = 1 184 700

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1551300738&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 28. 11. 2013

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4466


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]