[Home Page]

Galerie KMD

Trať 080 - v úseku Svor – Jedlová, osa koleje až 50 m od obrazu na KMD na pozemku Lesů ČR.

k.ú. Svor [761494], KP Česká Lípa, KMD 2013, na pozemku Lesů ČR.

Y = 719 587 X = 965 09

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1266036501&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 30. 1. 2014

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4467


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]