[Home Page]

Galerie KMD

Trať 202 - střih obrazu drážního tělesa na katastrální hranici 15 m osa koleje až 14 m od jejího obrazu na KMD.

k.ú. Sudoměřice u Bechyně [758876], KP Tábor, KMD 2010.

Y = 745 435 X = 1130 590

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=2715548308&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 30. 1. 2014

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4469


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]