[Home Page]

Galerie KMD

Trať 198 - kolej až 10 m mimo pozemek dráhy a až 20 m od osy obrazu drážního pozemku na KM-D.

k.ú. Horní Vltavice [644595], KP Prachatice, KM-D 2001.

Y = 803 045 X = 1161 000

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=3532755306&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 30. 1. 2014

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4470


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]