[Home Page]

Galerie KMD

Trať 035 - osa koleje je 15 – 26 m v obrazu pozemku 1862/8 Lesů ČR na mapě vyhotovené FÚO.

k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu [783439], KP Jablonec n. Nis., FÚO 1971.

Y = 670 625 X = 987 205

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1277784504&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 30. 1. 2014

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
poslední aktualizace: 13.06.2014
ID článku: 4471


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]