[Home Page]

Galerie KMD

Okříšky (okres Třebíč) - místní komunikace Městyse Okříšky vede zčásti po soukromých pozemcích parcelní čísla 657/7, 657/9 a 657/11 a obraz objektu koupaliště je na KMD posunut o 6,4 – 7,5 m proti skutečnosti.

k.ú. Okříšky [709778], KP Třebíč, druh mapy KMD (2011), vlastnické právo J. Vrtalová (657/7), D. Lorenc (657/9) a M.Maršová (657/11).

Y = 659 160 X = 1 148 940

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=3147300710&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 4. 4. 2014

Částečně opraveno: případ koupaliště v k.ú. Okříšky, kde byl obraz tohoto objektu posunut na KMD ve shodě s jeho polohou na Ortofotu ČR (cca o 7 m), avšak uvnitř nemovitostí obou vlastníků: městyse Okříšky a M. Marešové. Vedení místní komunikace přes soukromé pozemky ke koupališti zatím řešeno nebylo. 

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
poslední aktualizace: 12.08.2014
ID článku: 4473


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]