[Home Page]

Galerie KMD

Kostelec nad Labem (okres Mělník) a Rudeč (okres Mělník) - rozsáhlá lokální chyba zaměření a zobrazení 4 domů v ulici K Rudči na KMD, systematické posuny o 3,8 – 5,5 m.

k.ú. Kostelec nad Labem [670171] a k. ú. Rudeč [670189], KP Mělník, druh mapy KMD (2000), vlastnické právo J. a V. Novákovi (st. 11), J. Postránecký (st. 13), R. Svoboda (st. 15), J. a J. Nedvědová (st. 646).

728 710 X = 1 028 550

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1454827206&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 4. 4. 2014

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4474


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]