[Home Page]

Galerie KMD

Podolí nad Olšavou (okres Uherské Hradiště) - vyhnutí obrazu upraveného vodního toku na KMD až 7 m proti skutečnosti.

k.ú. Podolí nad Olšavou [724262], KP Uherské Hradiště, druh mapy DKM-KPÚ (2011) a KMD (2012), vlastnické právo ČR – Povodí Moravy, s.p., Brno (parcelní čísla 3239/1, 3239/3 a 3239/4).

Y = 532 770 X = 1 184 630

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=2712020711&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 4. 4. 2014

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4475


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]