[Home Page]

Galerie KMD

Zadní Arnoštov (okres Svitavy) - systematický posun obrazů 2 zemědělských staveb na KMD o 12,5 – 16,5 m proti skutečnosti.

k.ú. Zadní Arnoštov [789551], KP Svitavy, druh mapy DKM-KPÚ (2009) a KMD (2010), vlastnické právo P. Šejnoha (parcelní čísla st. 143 a st. 150).

Y = 588 220 X = 1 110 070

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=3205036609&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 4. 4. 2014

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4476


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]