[Home Page]

Galerie KMD

Stříbřec (okr. Jindřichův Hradec) - hrubý nesoulad v údajích KN o druhu a způsobu užívání pozemků.

k.ú. Stříbřec [757853], KP Třeboň, druh mapy KMD (2012), parcelní číslo 843, 844, 846 zahrada, 845 vodní plocha, 825/1 orná půda!, st. 123 zast. plocha bez č.p./č.e., vlastnické právo: J. Hofbauer.

Y = 720 050 X = 1 163 830

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=2366293303&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 15. 6. 2013

redakce

vyvěšeno: 22.04.2014
poslední aktualizace: 13.06.2014
ID článku: 4482


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]