[Home Page]

Bentley Advantage Seminar 2014

<p> <strong>Akce se uskuteční 28. května 2014 v hotelu Galant v Mikulově.</strong> Přijďte se seznámit s technologickými a produktovými novinkami v produkční řadě Bentley, včetně mobilních technologií, které vám mohou přinést významné výhody při projektování, výstavbě a provozu všech typů infrastruktury. Jednodenní formát akce zahrnující specializované sekce pro jednotlivé segmenty zákazníků, bude přínosem jak pro ty, kteří chtějí lépe využít stávající portfolio produktů Bentley, tak pro ty, kteří hledají aplikace a serverové technologie pro lepší produktivitu a efektivitu svých projektů. <br /> Získejte další zkušenosti s praktickým nasazením produktů od referenčních zákazníků a odborníků v dané oblasti. Vyměňte si zkušenosti z dalšími uživateli a produktovými specialisty Bentley. </p><p>Mezi 9:30 až 16. hodinou proběhnou tyto přednášky: <br /></p><h4>Dopravní infrastruktura </h4><p> * <strong>Řešení pro projektování silnic, mostů a železnic</strong> &#8208; Pawel Starzynski, Industry Sales Director TLI, Bentley Systems <br /> * <strong>3D City</strong> &#8208; Jan Blaauboer, Sales Executive, Local Government EMEA, Bentley Systems <br /> * <strong>Technologie OpenRoads</strong> &#8208; zástupce firmy VARS Brno <br /> * <strong>Řešení pro správu silnic a železnic: ALIM for Transportation</strong> - Pawel Starzynski, Industry Sales Director TLI, Bentley Systems </p><p><br /></p><h4>Distribuční a přenosové sítě </h4><p> * <strong>Trendy a řešení pro distribuční a přenosové sítě</strong> – Hagen Lotz, Industry Sales Director GEO, Bentley Systems <br /> * <strong>Řešení pro provozovatele distribučních sítí (Bentley Utilities Designer)</strong> &#8208; Miroslav Maťaš, Application Engineer, Bentley Systems <br /> * <strong>Distribuční sítě, doplňková řešení s přidanou hodnotou (WaterGEMS, sisHYD)</strong> – Ondřej Patočka, Corporate AM, Bentley Systems </p><p><br /></p><h4>Výroba energie a stavebnictví </h4><p> * <strong>ProjectWise and ProjectWise Construction Work Package Server</strong> – Lutz Bettels, Industry Sales Director BUILDING, Bentley Systems <br /> * <strong>OpenPlant, AutoPIPE, AutoPIPE Vessel</strong> - Marcin Stecki, Industry Sales Director PLANT, Bentley Systems </p><p><br /></p><h4>Projekční a stavební firmy </h4><p> * <strong>AECOSim Building Designer</strong> &#8208; zástupce firmy INGS </p><p><br /></p><h4>Státní správa a geodetické firmy </h4><p> * <strong>Pořizování dat a jejich využití</strong> s pomocí Bentley Map Select Series 4 a Bentley Geospatial Server, Geo Web Publisher. <strong>Mračna bodů a nový typ dat</strong> a jejich zpracování v Bentley Descartes - Ondřej Patočka, Corporate AM, Bentley Systems a Miroslav Maťaš, Application Engineer <br /><br /><em> Podrobnější program a registrace viz odkaz.</em> </p>

redakce

vyvěšeno: 28.04.2014
ID článku: 4484
další informace: pages.info.bentley.com/event-details-ae/?name=Bentley%20Advantage%20Semin%C3%A1%C5%99&eventGUID=99d99fd0-4e03-4380-b37f-ab6f3a165a41&BPID=1000268093&CEID=CT_EMB_CZ_BADVANTAGE14&et_cid=427878&et_rid=19920392&et_cc=CZ&et_lc=CS&SKID=CT_EMB_CZ_BAD


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server] GeodézieGIS [Pošta]