[Home Page]

Výstava Poklady Mapové sbírky

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK pořádá za podpory Ministerstva kultury ČR výstavu Poklady mapové sbírky. Expozice představuje unikátní rukopisné mapy, staré atlasy a digitalizované glóby, které nejsou běžně dostupné v jiných sbírkách. Představuje především zcela nově objevené světové unikáty, zejména Gijsbertsonovu mapu Evropy, De Witovu mapu Německa nebo Camociův plán obléhání Malty Turky. Celý soubor kartografických exponátů bude v této podobě vůbec poprvé prezentován veřejnosti.

Výstava představuje díla významná pro nejstarší historickou kartografii Evropy, jako jsou římské, arabské a středověké mapy. Zvláštní místo zaujímají kartografická bohemika. Představeny budou mapy a dokumenty zobrazující originálně starobylost a celistvost Zemí koruny české po řadu staletí. K nim přináleží rukopisné mapy Podolského či Kreibicha a tištěné, ručně kolorované mapy Crigingera, Aretina, Vogta, , Fabricia, Komenského i Helwiga. Bude představena i slavná Kosmografie česká od humanisty Zikmunda z Puchova.


Těžiště výstavy, spojené s dokonalým řemeslem, představují logicky nizozemští mistři zlatého věku kartografie z přelomu 16. a 17. století. Byli mezi nimi rytci i výborní tiskaři, vyznačovali se znalostí geografie, museli mít přehled o nových zámořských objevech, široké vzdělání, ale i značné umělecké schopnosti, v nichž se vyrovnali dobovým mistrům světového malířství.

Pravděpodobně největšími poklady výstavy jsou ve sbírce zcela nedávno objevené a veřejnosti naprosto neznámé nástěnné mapy, které byly také kvůli výstavě restaurovány – mapa Německa od Frederika de Wita a mapa Evropy od Everta Gijsbertsona. Dokonce ani jeden z největších odborníků na nizozemskou kartografii 16. a 17. století, profesor Günter Schülder, působící nyní na univerzitě v Amsterdamu netušil nic o jejich existencí a obratem přijel do Prahy mapy prozkoumat. Nástěnné mapy evropských zemí od F. de Wita jsou, na rozdíl od jeho map 4 světadílů, velmi unikátní. Schilder uvedl: In the past forty years I travelled world-wide along hundreds of libraries looking always for rare Dutch materiál… Dutch wall maps of the 16th and 17th centuries were always my speciality and it is really amazing that I do not know another copy of De Wit"s wall map of Germania.
Dalším průzkumem po světových sbírkách bylo zjištěno, že mapa Německa je opravdu unikátní a vlastní ji pouze Mapová sbírka UK v Praze. Pokud jde o Gijsbertsonovu mapu Evropy, jsou známy pouze 4 signované rukopisy autora, a ty jsou uloženy v Sydney, Paříži, Florencii a v Mapové sbírce Praze. Po shlédnutí mapy Evropy profesor Schilder řekl: I was in the beginning only able to astonish the beauty of this wall map! You have in your collection one of the greatest masterpieces of early Dutch maritime cartography! The map is a fascinating combination of cartography and art.

Svou roli v expozici sehrává i renesanční Itálie, země, jejíž mnohé originální a unikátní mapy sbírka vlastní. Mimo jiné se může pochlubit světovým unikátem 2. vydání mapy z roku 1565 od Francesca Giovanniho Camocia, který na ní zachytil dobývání Malty Turky v témže roce. Na mapu upozornil pan Josephu Schiro, emeritní ředitel konzervačního oddělení kulturního dědictví Malty. Narazil na ni při prohlídce digitalizovaných dokumentů Mapové sbírky. O mapě řekl: This map, is state 2 and seems to be the only extant copy of this map. No other copies have surfaced so far in other libraries in Europe or America.

Na výstavě se představuje i německá kartografická škola, kterou zde proslulí kartografové M. Zündt, A. Hirschvogel, J. B. Homann a M. Seutter zastupují méně známými a cennými díly. Bohatou fantazii barokního člověka rozviřovaly daleké cesty a neznámé kraje. Například mapa jezuitských misií z Paraguaye, kde působili i Češi, mohla tyto touhy uspokojit víc než kterýkoliv cestopis.

Zvláštní část tvoří města zachycená topografickými obrazy, vedutami nebo podrobnými plány s popisem a historií sídla. Zde nesmí chybět mistr Václav Hollar. Kromě jeho slavného Londýna vlastní sbírka i brazilskou Olindu, o níž v roce 1630 svedli Portugalci s Nizozemci bitvu. Největším městským plánem sbírky je Teixeirův Madrid, sestavený z 20 listů na úctyhodných 6 metrech čtverečních. Součástí výstavy jsou i plány Paříže a Říma, ale nejpůsobivější jistě zůstává Sadelerův panoramatický prospekt Prahy.

V 15. století zcela změnily společnost zámořské objevy, vynález knihtisku, ale i znovuobjevení K. Ptolemaia. Proto je vystavena i ukázka z klasického díla Geographia, vydaného v 15. století latinsky. U zrodu prvních moderních atlasů stáli G. Mercator s A. Orteliem. Jejich slavná díla jsou také součástí fondů sbírky, z jejíchž více než 2000 atlasů je představen ještě mistr W. Blaeu a jeho Atlas maior.

V historii kartografie hrály svou roli i glóby, armilární sféry či teluria. Díky projektu TEMAP byly tyto objekty ve sbírkách odborně popsány, fotografovány a mají samostatné webové stránky (www.mapovasbirka.cz). Glóby od Blaeua a Seuttera byly také digitalizovány a na výstavě jsou představeny jako 3D modely. Tento moderní způsob zprostředkuje snadný přístup k cenným sbírkám, které se běžně nemohou půjčovat. Kuriózní jsou jistě i párové slepé glóby z 18. století, které sloužily jako učební pomůcka. Podobný účel měla i teluria z dílny J. Felkla.

Mapová sbírka vlastní také množství grafik, modelů, skleněných negativů a množství kuriozit. Ty jsou zastoupeny grafikou s detailním popisem a průřezem lodí od J. B. Homanna. Ukázkou fiktivní mapy je alegorie mužské strategie, jak se ubránit útokům lásky, od M. Seuttera. A skutečnou kuriozitou jsou rukopisné mapy, zmenšené podle stabilního katastru, s poznámkami Joachima Barranda k jeho studiu fosilních kolonií na Berounsku.

Výstava představuje originální soubor děl, který dosud veřejnost neviděla, sdělila ředitelka Mapové sbírky Eva Novotná a dodala: Je určena milovníkům geografie, historie, kartografie, ale i výtvarného umění, grafiky a řemesel. To všechno staré mapy, atlasy i glóby představují a zahrnují. Jsou odrazem doby, kdy bylo možné poznat autora podle jeho kartografické přesnosti, barev, rytin i originálních kompozic. Mapová sbírka PřF UK v Praze musí exponáty popsat, uložit, zpřístupnit, ale i ochránit a uchovat pro další generace.

K výstavě vychází reprezentativní katalog The Treasures of map collection od autorů PhDr. E. Novotné, Mgr. M. Tröglové Sejtkové a Mgr. J. Chrásta. Vznikl v rámci řešení projektu z programu NAKI Ministerstva kultury ČR: TEMAP: Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví, DF11P01OVV003.

Autorkou scénaře je PhDr. Eva Novotná. Odborné konzultace poskytli doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc., RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., prof. Günter Schilder a p. Joseph Schiro. Grafickou přípravu zajistila Tereza Vostradovská. Digitalizaci a přípravu obrazů provedla Ing. Markéta Hyndráková. Některé dokumenty prošly před výstavou restaurováním v dílnách RNDr. Miroslava Širokého, CSc. a Jany Tomšů. Spolupracovali zaměstnanci Knihovny Geografie a Mapové sbírky.

Doprovodný program výstavy mimo jiné obsahuje komentované prohlídky s autory odborného katalogu ve středu od 14.00 (28. 5., 25. 6. a 23. 7. 2014). Vstup na výstavu i prohlídky zdarma.

Výstava potrvá od 7. 5. 2014-31. 7. 2014, po-pá 9,00-18,00 hod.


Kontakty na autorský a organizační tým:

PhDr. Eva Novotná, novotn48@natur.cuni.cz, T.: 221 951 355
Mgr. Mirka Tröglová, sejtm2af@natur.cuni.cz, T.: 221 951 967
Ing. Markéta Hyndráková, marketa.hyndrakova@natur.cuni.cz, T.: 221 951 590

redakce

vyvěšeno: 02.05.2014
ID článku: 4485
další informace: www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server]
Kartografie
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]