[Home Page]

Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map

V květnu 2014 vyvolala redakce anketu mezi geodetickou veřejností. Pokoušeli jsme se polemizovat s tvrzeními, které často zaznívají z resortu (viz http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4461).

Někteří účastníci ankety žádali zveřejnění teorie tvorby a vedení digitální katastrálních map v lokalitách sáhových map - tzv. Čadovu transformaci.
Od doc. Ing. Václava Čady, CSc. jsme získali informaci, že vše bylo zveřejněno jednak v důkladně oponované technologii pro ČÚZK, podle které byl vytvořen souvislý rastr PK v JTSK, jednak v článcích v GaKO (např. Využití geodetických základů stabilního katastru, historie vzniku a užití mílových tabulek. GaKO -ISSN0016-7096, ročník 47/89, 2001, číslo 10. Vesmír 2001. viz. např. http://home.zcu.cz/~cada/www-kma/download/Milove_tabu.pdf), ale vše bylo také obhájeno jako oponovaná habilitační práce Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map. Habilitační práce. České vysoké učení technické v Praze, *2003*. (http://home.zcu.cz/~cada/www-kma/download/Habilitacni_prace.pdf včetně příloh http://home.zcu.cz/~cada/www-kma/download/PrilohaD.pdf nebo http://home.zcu.cz/~cada/www-kma/download/PrilohaE.pdf). Vše je zveřejněno a pro zájemce stále dostupné.

Z korespondence s doc. Čadou ještě vybíráme:
V kapitole 9.3 Model globálního transformačního klíče převodu S-SK do S-JTSK a zpět je popsán nejen způsob vzniku, ale především přesnost tohoto převodu (viz 9,3,4 Tvorba GTK a analýza přesnosti). GTK nejen zohledňují nehomogenitu geodetických základů, ale především odlišné vlastnosti kartografických základů. Právě toto nás učili ve škole matematičtí kartografové, že neexistují kartografické rovnice mezi zobrazením Cassini-Soldner a Křovákovým zobrazením. Nehomogenita číselného bodového pole SK, které ovlivňuje přesnost lokalizace map systémů S-SK do S-JTSK, je asi pětkrát větší než vliv kartografického zobrazení...
Problém se kterým se dnes naplno střetáváme je skutečnost, že jsme v praxi neudělali třetí krok na pomyslném schodišti (viz obr. 34 Cílová sjednocená úroveň vedení a údržby digitálních katastrálních map) a nepoložili zásadní důraz na kontinuální zpřesňování obsahu katastrálních map z výsledků zeměměřických činností pro katastr (šetření a měření změn v návaznosti na pokojnou držbu v terénu) v součinnosti s vlastníky, upřednostnili evidovaný stav v katastrálním operátu a připustili dvojí souřadnice - obrazu a polohy! Jsem zvědav, jestli si někdo vezme za tato rozhodnutí osobní odpovědnost alespoň tak, jako já přebírám odpovědnost za globální transformační klíče mezi S-SK a S- JTSK...

redakce

vyvěšeno: 13.05.2014
ID článku: 4491
další informace:home.zcu.cz/~cada/www-kma/download/Milove_tabu.pdf
home.zcu.cz/~cada/www-kma/download/Habilitacni_prace.pdf
home.zcu.cz/~cada/www-kma/download/PrilohaD.pdf
home.zcu.cz/~cada/www-kma/download/PrilohaE.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server]
Katastr nemovitostí
Školství Historie
[Pošta]