[Home Page]

Výsledky studentské konference GISáček 2014

<p>V pátek 16. května 2014 proběhl <strong>17. ročníku mezinárodní studentské konference GISáček</strong>, kterou zorganizoval Institut geoinformatiky Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava (VŠB - TUO). Na tomto odborném setkání soutěžilo <strong>54 studentů</strong> o první tři místa ve čtyřech kategoriích: </p><p><strong>diplomové práce</strong> (13), </p><p><strong>bakalářské práce</strong> (22) , </p><p><strong>postery</strong> (16), </p><p><strong>praktické dovednosti</strong> (3). </p><p><br />Porota složená ze 14 odborníků, kteří nepůsobí na vysokých školách, určila následujících vítězů.</p><br /><h3>Diplomové práce:</h3><br /><p>1. místo: <em>Juraj Kisztner</em> (VŠB - TUO): <strong>Využití technologie Kinect v oblasti navigace tělesně postižených osob</strong></p><p><br />2. místo: <em>Václav Kostka</em> (VŠB - TUO): <strong>Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TU Ostrava</strong></p><p><br />3. místo: <em>Martin Matuszczyk</em> (VŠB - TUO): <strong>Monitoring cen nemovitostí z inzerce realitního portálu</strong></p><br /><h3>Bakalářské práce:</h3><br /><p>1. místo: <em>Tomáš Králík</em> (Univerzita Palackého v Olomouci): <strong>Anaglyfové vizualizace stavby areálu Santovka</strong></p><p><br />2. místo: <em>Václav Kajgr</em> (VŠB - TUO): <strong>Mapování výskytu vážek</strong></p><p><br />3. místo: <em>Marie Hrudičkova</em> (Univerzita Palackého v Olomouci): <strong>Změny vegetačního pokryvu v CHKO Litovelské Pomoraví</strong></p><br /><br /><h3>Postery (výsledky hlasování):</h3><br /><p>1. místo: <em>Radka Poláková, Dominik Abraham</em> (Univerzita Komenského v Bratislavě): <strong>Vyhledávání nejefektivnějšího trasy v komunikačních sítích s využitím projektu pgRouting</strong></p><p><br />2. místo: <em>Marek Mitana</em> (VŠB - TUO): <strong>Prostorová analýza drogové problematiky v Ostravě</strong></p><p><br />3. místo: <em>Dominika Dunčková</em> (Univerzita Komenského v Bratislavě): <strong>ArcGIS Online jako nástroj tvorby jednoduchého informačního systému obce</strong></p><br /><h3>Praktické dovednosti </h3><p><br />V kategorii Praktické dovednosti měli studenti za úkol vyhledat parcelu v katastru nemovitostí.<br /><br />1. místo: <em>Jaroslav Horáček</em> (student střední školy)<br /><br />2. místo: <em>David Baroš</em> (VŠB - TUO)<br /><br />3. místo: <em>Marek Mitana</em> (VŠB - TUO)<br /><br /><br />Redakce časopisu Zeměměřič věnoval vítězům <strong>předplatné</strong> časopisu, výpravnou knihu <strong>Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru</strong> a skripta <strong>MicroStation</strong>.</p>

redakce

vyvěšeno: 19.05.2014
ID článku: 4492
další informace:gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2014
www.geoinformatika.sk/kompletne-vysledky-studentskej-konferencie-gisacek-2014


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] ZajímavostiZ domova [Pošta]