[Home Page]

Výstava a cyklus přednášek Kouzlo starých map

Od pátku 21. února do neděle 27. dubna 2014 byla Olomouc dějištěm unikátní výstavy Kouzlo starých map. Výstavu pořádali Vlastivědné muzeum v Olomouci a Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, Vědeckou knihovnou v Olomouci, Masarykovou univerzitou a Univerzitou Karlovou v Praze. Právě spojení těchto významných institucí, které poskytly ty nejcennější exponáty ze svých sbírek, činí výstavu velice zajímavou. Některé z prezentovaných exponátů byly unikáty, které běžně veřejnosti dostupné nejsou, a v takovém rozsahu, jenž vytváří ucelenou sbírku, doposud veřejnosti představeny nebyly.

„Jsem velmi potěšen, že Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci oslovila naše muzeum, aby participovalo na tak významném projektu. Dlouholetá úspěšná spolupráce mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci a Univerzitou Palackého v Olomouci, jež v sobě zahrnuje řadu výstav, vědeckovýzkumných úkolů či společnými silami vybudovanou expozici Olomoucká univerzita tak přináší další výjimečný výstavní počin,“ uvedl ředitel VMO Ing. Břetislav Holásek.

Výstava, jejímž iniciátorem byl prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., vedoucí Katedry geoinformatiky PřF UP, nabídla odborné a laické veřejnosti známé i méně známé mapy, atlasy a glóby, jakož i odborné přednášky a komentované prohlídky. Kartografická díla, jež vznikla v průběhu několika staletí na mnoha místech Evropy, návštěvníky zaujala svým pozoruhodným obsahem, velkými rozměry, způsobem provedení nebo zvláštním osudem. Návštěvníci s hlubším zájmem (nejen) o kartografii, geografii a historii měli příležitost zhlédnout například repliku nejstarší dosud nalezené mapy světa (Pavlovská mapa, stáří cca 25 tisíc let), nejvýznamnější mapy z kartografické produkce Jana Amose Komenského, staré mapy světa, unikátní barokní glóby i portolánový atlas Jaume Olivese z roku 1563, nalezený až počátkem 21. století ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci. Propojením starých map a moderních technologií pak vznikla i digitální aplikace Zobrazení Olomouce na starých mapách, která byla návštěvníkům k dispozici prostřednictvím dotykových obrazovek.

Komentovaných prohlídek využilo přes 1500 návštěvníků. Jedinečným doplněním výstavy pak byl cyklus doprovodných přednášek, které se konaly vždy ve středu v Radeckého sále. Své příspěvky přednášeli nejvýznamnější odborníci na historickou kartografii v České republice, například doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. (Masarykova univerzita Brno), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR), PhDr. et Mgr. Eva Novotná (Univerzita Karlova v Praze) a další. K výstavě vyšel rovněž reprezentativní česko-anglický katalog.

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 30.05.2014
ID článku: 4507

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] KartografieHistorie [Pošta]