[Home Page]

Konference GIVS 2014 měla kartografickou sekci

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) uspořádala v pořadí již 7. ročník výroční konference Geoinformatika ve veřejné správě (GIVS), která se uskutečnila tradičně na Novotného lávce v Praze v termínu 15. – 16. 5. 2014. Konference se konala pod záštitou Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí. Registrováno bylo celkem 130 účastníků.

Témata konference byla poměrně široká, nejvíce skloňované však bylo budování národní geoinformační infrastruktury v ČR (GeoInfoStrategie) a moderní trendy v geoinformatice. V pátek byla dokonce samostatná sekce Kartografické společnosti ČR, vedená doc. Václavem Talhoferem.

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 30.05.2014
ID článku: 4509

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] Kartografie [Pošta]