[Home Page]

Zemřela osobnost české kartografie – PhDr. Ondřej Roubík

Kartografové se druhé květnové pondělí rozloučili s legendárním kartografem Ondřejem Roubíkem, který působil mimo jiné po druhé světové válce i v diplomatických službách. Čestný člen Kartografické společnosti zemřel ve věku nedožitých 87 let ve středu 30. dubna 2014. Rozloučení se konalo v obřadní síni na Olšanských hřbitovech v Praze.

Při studiích dějepisu a zeměpisu na UK v Praze absolvoval ještě knihovnické kurzy na filosofické fakultě. Veškerou svoji odbornou činnost však věnoval již od počátku oboru kartografie. Zprvu, od r. 1951, pracoval v kartografické redakci nakladatelství Orbis. V roce 1955 přešel do rezortu geodézie a kartografie a v roce 1958 byl jmenován vedoucím kartografického oddělení Ústřední správy geodézie a kartografie v Praze. Později pracoval jako vedoucí redaktor tehdejšího Kartografického nakladatelství a úspěšně se podílel na jeho tehdy průlomové vydavatelské činnosti.

Aktivně pracoval v bývalé Československé vědecko-technické společnosti a později po několik období byl předsedou revizní komise Kartografické společnosti ČR. Za aktivní práci pro rozvoj české kartografie a činnost ve společnosti byl jmenován jejím čestným členem.

Po roce 1970 pracoval v rezortní vědeckotechnické základně, odkud byl také vyslán na Kubu, kde se podílel na vydávání školní kartografie této země, která tehdy v porovnání s kartografickou tvorbou ostatních zemí latinské a střední Ameriky byla výjimečná a sklízela obdiv na mezinárodních fórech.

Ondřej Roubík byl od samého začátku členem hodnotící komise soutěže Mapa roku, která v tom roce vydaná kartografická díla hodnotila poprvé už v minulém století. Mladší kolegy svými glosami upozorňoval, že i některá nová tematická díla jako například Atlas podnebí poprvé na území České republiky vyšla už někdy v polovině minulého století.

„Byl to odborník na pravém místě s obrovským přehledem. Vztah k humanitním vědám měl z domova, neboť jeho otec byl profesorem historie. Neviděl jsem jej nikdy rozčíleného a všechny pracovní úkoly řešil s klidem. Kam přišel, tam si získal respekt. Naposled ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech působil jako auditor. Bude nám všem moc chybět,“ zavzpomínal na svého kolegu někdejší ředitel zeměměřické vědeckovýzkumné základny ve Zdibech Václav Slaboch.

Obřadu, který proběhl v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech a provázela jej díla Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, se zúčastnili někdejší kolegové PhDr. Roubíka i řada přátel z odborného okruhu. Poslední poctu mu vzdali současní i bývalí ředitelé a vedoucí útvarů VÚGTK Zdiby a Kartografie Praha, předsedové a členové výboru Kartografické společnosti ČR a z Brna přicestoval i bývalý prezident Mezinárodní kartografické organizace ICA Milan Konečný.

Ing. Petr Skála

vyvěšeno: 30.05.2014
ID článku: 4511

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] KartografieHistorie [Pošta]