[Home Page]

Galerie KMD

Tisá (okres Ústí nad Labem) – hrubá chyba v zaměření a zobrazení (posun o 12,5 m) pozemku s parcelním číslem st. 174 (zastavěná plocha a nádvoří) a sousedícího pozemku s parcelním číslem 848/2 (trvalý travní porost).

k.ú. Tisá [767115], KP Ústí nad Labem, druh mapy KMD (2013), vlastnické právo E. a Z. Bergmanovi.

Y = 760 186 X = 962 280

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1354088510&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 5. 6. 2014

redakce

vyvěšeno: 13.06.2014
ID článku: 4520


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]