[Home Page]

Padne Geodis?

Navrhovatel 3. insolvenčního návrhu na Geodis Brno, Profirm, s.r.o., na základě komunikace s většinou věřitelů, kteří podali v předešlém insolvenčním řízení přihlášku pohledávek, zjistil, že většina předešlých věřitelů hodlá podat přihlášku svých neuhrazených pohledávek i v novém insolvenčním řízení.

Věřitelé - Česká silniční společnost, Chicory, Spyron, EKO překlady, Asociace soukromého zemědělství ČR, Telefonica Czech Republic, Intergraph CS hodlají dle informací společnosti Profirm, které oznámila v pátek 13. června 2014 Krajskému soudu v Brně, podat přihlášku do dalšího insolvenčního řízení. S ohledem na tyto uvedené skutečnosti navrhuje společnost Profirm soudu, aby rozhodl o úpadku dlužníka.

Zdroj: Sdělení věřitele Profirm, s.r.o., Justice.cz

redakce

vyvěšeno: 13.06.2014
ID článku: 4523
další informace:www.justice.cz
www.profirm.cz
www.geodis.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]